Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

środki ochrony powierzchni

REBAtex AC -SG-

Dwukomponentowy uszczelniacz o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej

340 032 000

GŁÓWNE CECHY:
- środek na bazie rozpuszczalnika
- ochrona przed wpływem środowiska
- wzrost odporności na mróz i sole
- odporność na chemikalia
- odporny na uszkodzenia mechaniczne

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- powierzchnie cementowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Przy ok. 40 °C ciepłym powietrzu:- można nanosić ponownie po ok. 5 minutach;- pyłosuchość po 15 minutach;- paletowanie po 2 godzinachW temperaturze pokojowej:- można nanosić ponownie po ok. 15 minutach;- pyłosuchość po 30 minutach;- paletowanie po 6 godzinachPodczas obróbki i twardnięcia temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej +8°C. Czas obróbki w temperaturze pokojowej to ok. 72 godziny.

SPOSÓB UŻYCIA:
Podkład betonowy musi być suchy (wilgotność resztkowa < 5% metoda CM), czysty, nasiąkliwy, odtłuszczony oraz pozbawiony resztek zaczynu oraz betonu. Nanosić równomiernie za pomocą pędzla lub rolki. Oba składniki należy wymieszać bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy. Składnik B dodaje się do składnika A i dokładnie miesza mieszadłem, a następnie przelewa do czystego pojemnika.W celu oceny efektu końcowego należy zawsze stworzyć powierzchnię testową na podłożu reprezentatywnym dla ostatecznej aplikacji.

ZUŻYCIE:
150,0 - 250,0 g/m2
200,0 - 200,0 g/m2
GRUNTOWANIE (JEŚLI KONIECZNE)
150,0 - 250,0 g/m2

Podane ilości są wartościami orientacyjnymi, gdyż rzeczywista ilość do naniesienia zależy zarówno od struktury powierzchni, jak i chłonności podłoża.

DANE TECHNICZNE:
kolor: komponent A :żółtawy, komponent B: bezbarwny
gęstość: komponent A : 0,96 +/- 0,02 g/ml, komponent B: 1,07 +/- 0,02 g/ml
forma: komponent A i B : płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniem. Składnik A należy wymieszać przed użyciem, a składnik B należy chronić przed wilgocią. Przy właściwym składowaniu trwałość wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
pojemnik 10 L
pojemnik 1 L

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBAtex AC -SG-2023-07-19 12:47:38

Produkty z tej kategorii