Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 marca 2023

środki ochrony powierzchni

BPB® SV kolorowy

Uszczelniacz specjalny

349 023 xxx

GŁÓWNE CECHY:
- odporność na ścieranie
- odporność na chemikalia
- wzrost żywotności elementu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- powierzchnie chłonne
- palisady

WŁAŚCIWOŚCI:
Preparat jest termoplastyczną dyspersją polimerów akrylowych, która szczególnie nadaje się do wzmacniania, uszczelniania i wiązania kurzu na powierzchniach betonowych i innych podłożach mineralnych. Po obróbce podłoże jest chronione przed wpływami środowiska i łatwe w utrzymaniu. Produktem tym nie można impregnować niechłonnych lub słabo chłonnych powierzchni betonowych, takich jak gładkie powierzchnie z betonu architektonicznego, powierzchnie polerowane itp.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nadaje się do stosowania na wszystkich obszarach o normalnym obciążeniu podczas chodzenia i niskim obciążeniu podczas jazdy. Utwardzony impregnat nie jest trwale odporny na środki zmiękczające. Dlatego nie zaleca się stosowania na parkingach, w garażach itp. . Podane ilości są orientacyjne, ponieważ rzeczywista ilość
zależy od struktury powierzchni oraz chłonności podłoża. Podczas obróbki należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i pyłu. Nie stosować, jeśli w ciągu najbliższych 4 godzin prognozowany jest deszcz. Temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej 10°C i maksymalnie 30°C. Użyte narzędzia
należy umyć dokładnie wodą natychmiast po użyciu lub umieścić w wodzie. Zaschnięty produkt jest trudny do usunięcia.
Przed użyciem dobrze wymieszać i dobrze zamknąć pojemnik po każdym użyciu; produkt ma tendencję do tworzenia skórki w kontakcie z powietrzem.
Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona oraz wolna od wszelkiego rodzaju resztek i substancji mogących utrudniać wnikanie produktu. Produkt nanosi się równomiernie w stanie nierozcieńczonym za pomocą odpowiedniego systemu wałków. W przypadku powierzchni silnie chłonnych nałożyć środek gruntujący rozcieńczony 10-15% wodą. Mieszać w równych odstępach czasu przed i w trakcie przetwarzania! W przypadku większych poziomych bezszwowych powierzchni, impregnat wylać z pojemnika i równomiernie rozprowadzić gumową raklą. W przeciwnym razie przetwarzanie odbywa się za pomocą wałka lub pędzla. Po powierzchni potraktowanej preparatem można chodzić już po kilku godzinach. Betonowe kostki brukowe i wyroby betonowe obrabia się fragmentarycznie szczotką wzdłuż krawędzi, a powierzchnię wałkiem z jagnięcej skóry.

Preparat jest termoplastyczną dyspersją polimerów akrylowych, która szczególnie nadaje się do wzmacniania, uszczelniania i wiązania kurzu na powierzchniach betonowych i innych podłożach mineralnych. Po obróbce podłoże jest chronione przed wpływami środowiska i łatwe w utrzymaniu. Produktem tym nie można impregnować niechłonnych lub słabo chłonnych powierzchni betonowych, takich jak gładkie powierzchnie z betonu architektonicznego, powierzchnie polerowane itp.

ZUŻYCIE:
200,0 - 300,0 g/m2

Zużycie zależne od struktury nawierzchni i nasiąkliwości podłoża

DANE TECHNICZNE:
kolor: dowolny żądany
gęstość: 1,10-1,50 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie może przekroczyć 30 °C. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kanister 25 kg
kanister 20 kg
kanister 5 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® SV kolorowy2023-08-24 16:54:46

Produkty z tej kategorii