Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Laboratorium

Prosimy o wybranie interesującego Państwa badania

- Badanie odporności na poślizg. PN-EN 14231: 2004 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie odporności na
- Badanie nasiąkliwości. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. - Badanie
- Badanie nasiąkliwości. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań. - Badanie odporności
- zawartość pyłów, nadziarna i podziarna, uziarn: PN-EN 933-1 odporność na rozdrabnianie: PN-EN 1097-2 wskaźnik
- Badanie absorpcji wody płyt lastrykowych. PN-EN 13748-2: 2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe
- Badanie mrozoodporności. PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów -
- Analiza świeżej mieszanki betonowej  - Badanie gęstości świeżej mieszanki betonowej  - Określenie stosunku w/c
- Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających. PN-EN 1433:2005 -Kanały odwadniające nawierzchnię dla
- Badanie nośności słupka - 1 kpl (3 sztuki). PN-EN 12389:2012 Prefabrykaty z betonu -
- Badanie nasiąkliwości. PN-EN 13369:2013 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. - Badanie nośności paneli
- Badanie nasiąkliwości. PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań. - Badanie
- Laboratoryjna procedura badawcza nr. LAB/PR/1/2010 zgodna z PN-88/B-06250 -pkt. 6.5.1
- Badanie wytrzymałości na przebijanie (siłę skupioną) pustaka stropowego. PN-EN 15037-2+A1: 2011 Prefabrykaty z betonu
- Określenie gęstości pustaka szalunkowego. PN-EN 15435: 2008 Prefabrykaty z betonu - Pustaki szalunkowe z
- Badanie absorpcji wody przez elementy murowe silikatowe, zgodnie z PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów