Laboratorium

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

04 marca 2023

panel ogrodzeniowy

- Badanie nasiąkliwości. PN-EN 13369:2013 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

- Badanie nośności paneli ogrodzeniowych - 1 kpl (3 sztuki). PN-EN 12389:2012 Prefabrykaty z betonu - Elementy ogrodzeń.

- Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie. PN-88/B-06250 Beton zwykły.

- Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie. PN-88/B-06250 Beton zwykły.

- Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu 15x15x15cm. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.

- Ocena wymiarów paneli ogrodzeniowych. PN-EN 12389:2012 Prefabrykaty z betonu - Elementy ogrodzeń.

- Określenie gęstości betonu. PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu - Część 7: Gęstość betonu.