Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Konfigurator produktów. Prosimy o wybranie interesujących fraz za pomocą listy rozwijanej lub wpisanie haseł.

 
Betophob LP (BV)
Domieszka hydrofobizująca o działaniu ograniczającym klejenie do stempla
dodatki specjalne- wyroby betonowe
- beton licowy/elewacyjny
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- wzrost zagęszczenia betonu
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
COLORaktiv 1000 (BV)
Plastyfikator ograniczający powstawanie wykwitów na betonach kolorowych
dodatki specjalne- wyroby betonowe- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja ssania kapilarnego
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- działanie plastyfikujące
COLORaktiv 4000
Plastyfikator ograniczający powstawanie wykwitów na betonach szarych i kolorowych
dodatki specjalne- beton wibroprasowany: warstwa górna- redukcja ilości wykwitów
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- działanie plastyfikujące
COLORcem K2
Środek ograniczający wykwity do górnej i dolnej warstwy betonu
dodatki specjalne- wyroby betonowe- redukcja ilości wykwitów
- wzrost zagęszczenia betonu
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
- tworzy ostre krawędzie i profile w betonie
COLORintensiv H 5
Środek ograniczający powstawanie wykwitów na betonach szarych i kolorowych
dodatki specjalne- beton wibroprasowany: warstwa górna
- płyty Hermetic (karuzelowe)
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- ochrona przed mrozem
- wzrost odporności na sole
- redukcja ilości wykwitów
COLORplast BV
Plastyfikator do wierzchnich i konstrukcyjnych warstw betonu
dodatki specjalne- wyroby betonowe- zmiana koloru: intensyfikacja
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost stopnia sieciowania cementu
- wzrost zagęszczenia betonu
Hydroplus
Środek ograniczający wykwity do betonów licowych oraz jednowarstwowych
dodatki specjalne- beton wibroprasowany: warstwa górna
- wyroby jednowarstwowe
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja penetracji przez wodę
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost stopnia wytrzymałości po rozformowaniu
- wzrost wytrzymałości początkowej
- zmiana koloru: intensyfikacja
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
- tworzy zacierkę betonową
- umożliwia zwiększenie w/c bez zmiany konsystencji betonu
- działanie plastyfikujące
Hydroplus P
dodatek specjalny
dodatki specjalne- palisady- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja ilości mchów i porostów
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- umożliwia oddychanie betonu
PolyAktiv 255
Specjalny dodatek aktywizujący dodatki geopolimerowe
dodatki specjalne- wyroby betonowe
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- aktywizacja geopolimerów mineralnych
- umożliwia szybkie twardnienie betonu
- wzrost wytrzymałości betonu
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej
REBA SR
środek ograniczający skurcz dla elementów na bazie cementu
dodatki specjalne- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- jastrychy
- redukcja skurczu betonu
- redukcja rys skurczowych
- brak dodatków rozpierających
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- odpowietrzenie mieszanki betonowej
REBA Dyspersja Budowlana 1
Dodatek polepszający właściwości betonu, zapraw lub tynków
dodatki specjalne- zaprawy murarskie
- jastrychy
- powierzchnie szlifowane
- powierzchnie uszlachetnione
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
- działanie plastyfikujące
- redukcja ilości wody w mieszance
- wzrost zdolności mieszanki do zatrzymywania wody
- wzrost przyczepności zaczynu cementowego
- wzrost wytrzymałości na zginanie
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja penetracji przez wodę
- wzrost odporności na oleje i benzyny
- redukcja rys skurczowych
- redukcja skurczu betonu
- wzrost odporności na ścieranie
- do stosowania na zewnątrz
- do stosowania wewnątrz
REBA Środek ograniczający spienianie
Płynny dodatek ograniczający spienianie betonu
dodatki specjalne- beton licowy/elewacyjny
- beton prefabrykowany
- beton konstrukcyjny
- redukcja ilości porów na powierzchni
THIXOGEL-PLUS (ST)
Stabilizator
dodatki specjalne- wyroby betonowe
- zaprawy murarskie
- zmiana reologii betonu
- zmiana konsystencji betonu
- umożliwia zmianę konsystencji bez zmiany w/c lub ilości spoiwa
REBAsol E
Specjalny upłynniacz do jastrychów podgrzewanych
domieszki do jastrychów- jastrychy- redukcja ilości wody w mieszance
- tworzy mikropory
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja skurczu betonu
COLORaktiv 2000 SR (LP)
Napowietrzacz redukujący sedymentację betonu
domieszki napowietrzające- wyroby betonowe- wzrost odporności na sole
- wzrost odporności na mróz
- zmiana koloru: intensyfikacja
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- działanie stabilizujące
REBAlit (LP)
Środek napowietrzający do betonów
domieszki napowietrzające- wyroby betonowe
- beton towarowy
- beton prefabrykowany
- środek na bazie surowców odnawialnych
- tworzy mikropory
- wzrost odporności na sole
- wzrost odporności na mróz
REBAlit T3 (VZ)
Opóźniacz tężenia
domieszki opóźniające- wyroby betonowe
- beton towarowy
- beton prefabrykowany
- opóźnienie wiązania betonu
- wzrost czasu obróbki mieszanki betonowej
COLORaktiv 3000 (BV)
Plastyfikator ograniczający powstawanie wykwitów na betonach szarych i kolorowych
domieszki plastyfikujące- beton wibroprasowany: warstwa górna- redukcja ilości wykwitów
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- działanie plastyfikujące
ECOment 200 (BV)
Domieszka plastyfikująca na bazie surowców odnawialnych
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- środek na bazie surowców odnawialnych
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
REBAcem J
Plastyfikator i stabilizator
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- wzrost ilości wody w mieszance betonowej
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja nasiąkliwości
- wzrost zagęszczenia betonu
- wzrost odporności na mróz
REBAcem S (BV)
Wysokiej jakości plastyfikator
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- umożliwia redukcję w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
REBAcem XT (BV)
Wysokiej jakości upłynniacz umożliwiający redukcję cementu
domieszki plastyfikujące- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- redukcja ilości cementu
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost stopnia wytrzymałości po rozformowaniu
REBAment (BV) 21
Plastyfikator do wyrobów betonowych i prefabrykatów
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe
- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- wzrost wytrzymałości betonu
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
REBAment (BV) PL 421
Plastyfikator do betonu
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- działanie plastyfikujące
- wzrost zagęszczenia betonu
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
REBAment 18 (BV)
Plastyfikator do wyrobów betonowych i prefabrykatów
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
REBAment 19 (BV)
Plastyfikator do wilgotnego betonu
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
REBAment 20 (BV)
Plastyfikator
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton prefabrykowany
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- optymalizacja sieciowania pomiędzy cementem a pigmentami
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
REBAment 22 (BV)
Plastyfikator do wilgotnego betonu
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
REBAment 40 (BV)
domieszka plastyfikująca
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe
- beton licowy/elewacyjny
- beton wymywany
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja ilości wprowadzonego powietrza
- redukcja ilości porów na powierzchni
- redukcja ilości porów kapilarnych
REBAment BV 10 (LP)
Plastyfikator napowietrzający do licowych warstw betonu
domieszki plastyfikujące- beton wibroprasowany: warstwa górna
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
- tworzy zacierkę betonową
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
REBAment WR (BV)
Plastyfikator o zdolności zatrzymywania wody w mieszance
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- wzrost ilości wody w mieszance betonowej
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
REBAment WR Koncentrat
Domieszka o silnej zdolności zatrzymywania wody w mieszance
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- wzrost ilości wody w mieszance betonowej
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
REBAment WR (BV) NEXT
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- wzrost zdolności mieszanki do zatrzymywania wody
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
REBAment WR BV NEXT Koncentrat
Plastyfikator
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- wzrost zdolności mieszanki do zatrzymywania wody
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
REBAment WRK PREMIUM
Plastyfikator
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- wzrost ilości wody w mieszance betonowej
REBAment WR Plus NEXT (BV)
Plastyfikator
domieszki plastyfikujące- wyroby betonowe- wzrost zdolności mieszanki do zatrzymywania wody
REBAmix 455 (BV)
plastyfikator
domieszki plastyfikujące- beton wibroprasowany: warstwa dolna- wzrost stopnia sieciowania cementu
- wzrost zagęszczenia betonu
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
REBAmix 505 (BV)
Plastyfikator
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- wzrost stopnia sieciowania cementu
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- umożliwia stosowanie pyłów lotnych
REBAmix 750 (BV)
Plastyfikator do elementów betonowych
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- redukcja ilości cementu
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- umożliwia stosowanie pyłów lotnych
REBAmix 750-C (BV)
Plastyfikator do kostki brukowej
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- wzrost stopnia sieciowania cementu
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- umożliwia stosowanie pyłów lotnych
REDUCEM (BV) 20
Domieszka plastyfikująca
domieszki plastyfikujące- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- betony barwione
- redukcja ilości cementu
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost wytrzymałości końcowej
REDUCEM XTA (BV)
Wysokiej jakości upłynniacz umożliwiający redukcję cementu
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- redukcja ilości cementu
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost czasu obróbki mieszanki betonowej
REDUCEM XXL (BV)
Wysokiej jakości plastyfikator
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- betony barwione
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- redukcja ilości cementu
- wzrost wytrzymałości końcowej
- redukcja ilości wykwitów
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
REDUphob 111
Domieszka hydrofobizująca
domieszki plastyfikujące- beton wibroprasowany: warstwa górna- redukcja ilości wykwitów
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- umożliwia oddychanie betonu
- redukcja nasiąkliwości
REDUPHOB 112
Domieszka hydrofobizująca
domieszki plastyfikujące- beton wibroprasowany: warstwa górna- redukcja ilości wykwitów
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- redukcja nasiąkliwości
REDUphob XXL (BV)
Wysokowydajny plastyfikator umożliwiający dużą redukcję udziału cementu oraz hydrofobizację masy, do elementów betonowych
domieszki plastyfikujące- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton prefabrykowany
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost wytrzymałości betonu
- redukcja ilości cementu
- redukcja nasiąkliwości
COLORfresh (BE)
Domieszka przyspieszająca wiązanie o właściwościach ograniczających wykwity
domieszki przyspieszające- beton wibroprasowany: warstwa górna
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
REBA (BE)
Przyspieszacz tężenia o działaniu plastyfikującym
domieszki przyspieszające- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości początkowej
- ochrona przed mrozem
REBA Koncentrat przyspieszacza
Przyspieszacz wiązania
domieszki przyspieszające- beton natryskiwany
- beton zwykły
- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- ochrona przed mrozem
REDUPHOB ACTIVE
Hydrofobizująca domieszka uszczelniająca z efektem przyspieszenia wiązania
domieszki przyspieszające- wyroby betonowe- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej
COLORin VS (ST)
Hydroaktywny dodatek do wyrobów betonowych
domieszki stabilizujące- wyroby betonowe- umożliwia zwiększenie w/c bez zmiany konsystencji betonu
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
COLORintensiv 2016 (ST)
Stabilizator
domieszki stabilizujące- beton wibroprasowany: warstwa górna
- wyroby betonowe
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost odporności na mróz i sole
- działanie stabilizujące
- zmiana koloru: intensyfikacja
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
COLORintensiv H 10 (ST)
Stabilizator
domieszki stabilizujące- beton wibroprasowany: warstwa górna- redukcja ilości wykwitów
- redukcja przyklejania mieszanki do stempla
- wzrost odporności na mróz i sole
Hydroplus 20 (ST)
Środek stabilizujący oraz redukujący wykwity dla kolorowych i szarych wyrobów betonowych
domieszki stabilizujące- beton wibroprasowany: warstwa górna
- wyroby jednowarstwowe
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja penetracji przez wodę
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost stopnia wytrzymałości po rozformowaniu
- wzrost wytrzymałości początkowej
- zmiana koloru: intensyfikacja
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
- tworzy zacierkę betonową
- umożliwia zwiększenie w/c bez zmiany konsystencji betonu
- działanie plastyfikujące
COLORflow PC (BV)
Ograniczający wykwity superplastyfikator nowej generacji
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- prefabrykaty barwione
- beton licowy/elewacyjny
- działanie upłynniające: silne
- redukcja ilości wykwitów
PLASTIMIX BV
Plastyfikator
domieszki upłynniające- wyroby jednowarstwowe
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- zmiana koloru: intensyfikacja
- wzrost wytrzymałości końcowej
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
REBAflow 201 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- beton o niskim współczynniku w/c
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- wzrost czasu obróbki mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAflow 202 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton towarowy
- beton prefabrykowany
- beton o niskim współczynniku w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAflow 303 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- beton o niskim współczynniku w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAflow 305 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton łatwozagęszczalny (HFC)
- beton samozagęszczalny (SCC)
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- redukcja ilości porów na powierzchni
REBAflow 306 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- działanie stabilizujące
- wzrost czasu obróbki mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAflow 308 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton łatwozagęszczalny (HFC)
- beton samozagęszczalny (SCC)
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAflow 342 (FM)
Silny superplastyfikator
domieszki upłynniające- beton o niskim współczynniku w/c
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton łatwozagęszczalny (HFC)
- beton samozagęszczalny (SCC)
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- wzrost czasu obróbki mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów na powierzchni
REBAflow 343 (FM)
Silny specjalistyczny superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton o niskim współczynniku w/c
- beton łatwozagęszczalny (HFC)
- beton samozagęszczalny (SCC)
- beton wysokich wytrzymałości
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- wzrost czasu obróbki mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów na powierzchni
REBAflow PR (FM)
Wysokiej jakości superplastyfikator z do produkcji prefabrykatów
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton towarowy
- beton prefabrykowany
- beton o niskim współczynniku w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAment (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- beton prefabrykowany
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- płyty Hermetic (karuzelowe)
- wzrost wytrzymałości betonu
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
REBAment 32 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAment 36 (FM) BV
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REBAmix F2 (FM)
Superplastyfikator
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- beton towarowy
- beton prefabrykowany
- wzrost wytrzymałości betonu
- wzrost zagęszczenia betonu
REBAphob HA (DM)
Środek uszczelniający i hydrofobizator masy betonowej
domieszki upłynniające- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
REDUCEM ACTIVE (BV)
Plastyfikator z jednoczesnym działaniem przyspieszającym
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton towarowy
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton prefabrykowany
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości betonu
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wyrównanie opoźnienia wiązania podczas spadków temperatury
- utrzymanie ilości cementu podczas spadków temperatury
REDUCEM S (BV)
upłynniacz betonu
domieszki upłynniające- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- umożliwia redukcję w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
REDUCEM S PLUS (BV)
Upłynniacz betonu
domieszki upłynniające- beton wibroprasowany: warstwa dolna- umożliwia redukcję w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- wzrost stopnia zamknięcia powierzchni bocznych
REDUCEM SUPERFLOW (FM)
Silny specjalistyczny superplastyfikator
domieszki upłynniające- beton prefabrykowany
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton łatwozagęszczalny (HFC)
- beton samozagęszczalny (SCC)
- działanie upłynniające: silne
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- wzrost zagęszczenia betonu
Superflow Active
Domieszka upłynniająca z jednoczesnym działaniem przyspieszającym wiązanie cementu
domieszki upłynniające- wyroby betonowe- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- wzrost wytrzymałości betonu
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej
Betophob (DM)
Domieszka ograniczająca powstawanie wykwitów o działaniu hydrofobizującym
domieszki uszczelniające- beton wibroprasowany: warstwa górna- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost odporności na mróz i sole
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- redukcja ilości mchów i porostów
HYDROSTOP K (DM)
Hydrofobizator masy
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- redukcja nasiąkliwości
- niskie dozowanie
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem
- wzrost żywotności elementu
- redukcja penetracji przez wodę
HYDROSTOP VS (DM)
Plastyfikator o działaniu hydrofobizującym
domieszki uszczelniające- kostka brukowa
- dachówki
- płyty Wetcast
- rury i studnie
- suchy mur
- beton licowy/elewacyjny
- działanie plastyfikujące
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja ilości mchów i porostów
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
Hydrostop VS Koncentrat (DM)
Plastyfikator o działaniu hydrofobizującym do wyrobów betonowych
domieszki uszczelniające- kostka brukowa
- dachówki
- płyty Hermetic (karuzelowe)
- rury i studnie
- suchy mur
- beton licowy/elewacyjny
- działanie plastyfikujące
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja ilości mchów i porostów
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
REBA DM
Środek uszczelniający o właściwościach zamykających pory kapilarne
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe- wzrost stopnia zamknięcia porów kapilarnych
- działanie plastyfikujące
- redukcja ilości wykwitów
REBAphob MH (DM)
Środek uszczelniający i hydrofobizator masy betonowej
domieszki uszczelniające- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
REBAphob MH PLUS (DM)
Środek uszczelniający i hydrofobizator masy betonowej
domieszki uszczelniające- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
REBAphob P
Reduktor wykwitów o działaniu intensyfikującym kolor
domieszki uszczelniające- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- wzrost odporności na mróz
- redukcja ilości porów kapilarnych
- wzrost stopnia szczelności betonu
REBAphob WA (DM)
Hydrofobizujący środek uszczelniający do produktów betonowych
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- redukcja ilości porów kapilarnych
- wzrost odporności na mróz
REBAphob WS (DM)
Hydrofobizujący uszczelniacz dla produktów betonowych
domieszki uszczelniające- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
REDUPHOB K 4 (DM)
Hydrofobizator masy betonowej na bazie silanów
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- redukcja nasiąkliwości
- niskie dozowanie
- wzrost żywotności elementu
- redukcja penetracji przez wodę
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem
REDUPHOB K7 (DM)
Hydrofobowy upłynniacz do betonu
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe
- beton licowy/elewacyjny
- kostka brukowa
- dachówki
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem
- redukcja penetracji przez wodę
- redukcja nasiąkliwości
- niskie dozowanie
- wzrost żywotności elementu
REDUPHOB P 25 (DM)
Środek hydrofobizujący i uszczelniający do masy betonowej na bazie silanów
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- redukcja nasiąkliwości
- niskie dozowanie
- tworzy trwałe wiązanie z betonem
- wzrost żywotności elementu
- redukcja penetracji przez wodę
- środek na bazie silanów
REDUphob T-100 (DM)
Hydrofobizator masy betonowej oraz hydrofobizujący uszczelniacz na bazie silanów
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe
- powierzchnie mineralne
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- środek na bazie silanów
- głęboka penetracja podłoża
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem
- redukcja nasiąkliwości
- wzrost żywotności elementu
- redukcja penetracji przez wodę
- umożliwia nakładanie farb dyspersyjnych
TEOS Intensiv
Hydrofobizator masy betonowej
domieszki uszczelniające- wyroby betonowe- zmiana koloru: intensyfikacja
- skuteczne działanie hydrofobowe i oleofobowe
- środek na bazie silanów
DARKODUR
Odporna na promieniowanie oraz warunki atmosferyczne zawiesina do trwałego i intensywnego barwienia betonu
farby płynne- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- umożliwia długotrwałe przechowywanie
- środek na bazie wody
- środek na bazie sadzy
- umożliwia podawanie za pomoca dozowników
- umożliwia szybkie wmieszanie do mieszanki
- odporność na światło
- odporność na wpływ środowiska
DARKODURDeluxe
Zawiesina do trwałego i intensywnego barwienia betonu
farby płynne- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- środek na bazie sadzy
- umożliwia szybkie wmieszanie do mieszanki
- umożliwia podawanie za pomoca dozowników
- odporność na światło
- odporność na wpływ środowiska
- umożliwia długotrwałe i intensywne zabarwienie elementu
DARKODURKLB
Gotowa do użycia zawiesina do barwienia materiałów budowlanych zawierających cement lub wapno
farby płynne- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- umożliwia długotrwałe przechowywanie
- środek na bazie wody
- środek na bazie sadzy
- umożliwia podawanie za pomocą dozowników
- umożliwia szybkie wmieszanie do mieszanki
- odporność na światło
- odporność na wpływ środowiska
- zmiana koloru: intensyfikacja
DARKODURN
Gotowa do użycia zawiesina do barwienia materiałów budowlanych zawierających cement lub wapno
farby płynne- beton prefabrykowany
- wyroby betonowe
- umożliwia długotrwałe przechowywanie
- środek na bazie sadzy
- środek na bazie wody
- umożliwia podawanie za pomoca dozowników
- umożliwia szybkie wmieszanie do mieszanki
- odporność na światło
- odporność na wpływ środowiska
DARKODURPlus
Odporna na promieniowanie oraz warunki atmosferyczne zawiesina do trwałego i intensywnego barwienia betonu
farby płynne- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- środek na bazie sadzy
- umożliwia szybkie wmieszanie do mieszanki
- umożliwia podawanie za pomoca dozowników
DARKODURS
Odporna na promieniowanie oraz warunki atmosferyczne zawiesina do trwałego i intensywnego barwienia betonu
farby płynne- beton prefabrykowany
- wyroby betonowe
- umożliwia szybkie wmieszanie do mieszanki
- umożliwia podawanie za pomoca dozowników
- środek na bazie sadzy
- odporność na światło
PHOTO COMPACT
Nanopigmenty w zawiesinie do wytwarzania fotokatalitycznych powierzchni betonowych z efektem samoczyszczenia
farby płynne- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- tworzy efekt fotokatalityczny w betonie
REBAcolor płynny barwnik kolorowy
Zawiesiny do barwienia betonu i innych materiałów na bazie cementu i wapna
farby płynne- beton prefabrykowany
- wyroby betonowe
- umożliwia długotrwałe przechowywanie
- środek na bazie wody
- umożliwia podawanie za pomoca dozowników
- umożliwia szybkie wmieszanie do mieszanki
- odporność na światło
- odporność na wpływ środowiska
DARKODURP
Preparat pigmentowy na bazie sadzy
farby proszkowe- beton prefabrykowany
- wyroby betonowe
- środek na bazie sadzy
REBOxid DARKODUR
Pigment do trwałego barwienia betonu na czarno
farby proszkowe- beton prefabrykowany
- wyroby betonowe
- odporność na światło
- środek na bazie sadzy
- odporność na warunki pogodowe
- umożliwia długotrwałe i intensywne zabarwienie elementu
- trwale zintegrowany z matrycą betonową
REBA Carbon (3080)
Pigment na bazie pochodnych węgla do barwienia materiałów budowlanych na bazie cementu i wapna
farby proszkowe- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- odporność na światło
- umożliwia długotrwałe i intensywne zabarwienie elementu
- odporność na wpływ środowiska
Zaprawa naprawcza do betonu SZARA
Specjalny cement z dodatkami
inne środki- ochrona przed mrozem
- ochrona przed wodą
- ochrona przed wpływem środowiska
ECO SPACER
ekologiczny granulat do przesypywania poszczególnych poziomych warstw elementów betonowych
inne środki- płyty Hermetic (karuzelowe)
- płyty Wetcast
- wyroby betonowe
- środek biodegradowalny
- redukcja ilości wykwitów
- brak uszkodzeń mechanicznych w pakietach
ECO SPACER 21 0
ekologiczny granulat do przesypywania poszczególnych poziomych warstw elementów betonowych
inne środki- płyty Hermetic (karuzelowe)
- płyty Wetcast
- wyroby betonowe
- środek biodegradowalny
- redukcja ilości wykwitów
- brak uszkodzeń mechanicznych w pakietach
Wzmacniacz Fug SL
Środek wiążący na bazie płynnego polimeru wzmacniający fugi z piasku kwarcowego
inne środki- wyroby betonowe- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- żółknięcie: brak
- odporność na UV
Wzmacniacz Fug
Środek wiążący na bazie płynnego polimeru wzmacniający jedno lub wielofrakcyjne piaski
inne środki- wyroby betonowe- wiązanie piasku
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- umożliwia przepuszczanie wody
Zaprawa naprawcza kolorowy
Zaprawa naprawcza do prefabrykatów i betonu licowego
inne środki- beton prefabrykowany
- beton licowy/elewacyjny
REBA-Silika
Zawierający krzemionkę środek do produkcji betonu o wysokiej wytrzymałości
inne środki- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- wzrost wytrzymałości betonu
- redukcja penetracji przez wodę
- odporność na chemikalia
- wzrost żywotności elementu
Stapelfix element krawędziowy 100
Materiał pomocniczy w transporcie płyt
inne środki- płyty Hermetic (karuzelowe)
- płyty Wetcast
- brak uszkodzeń mechanicznych w pakietach
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
Farba do oznakowania drogowego ŻÓŁTA
Jednoskładnikowa farba do znakowania dróg o wysokiej zawartości ciał stałych na bazie żywicy akrylowej
inne środki- brak związków aromatycznych
- wysoki stopień odporności na zużycie (klasa P5)
- środek o niskiej zawartości rozpuszczalników
- środek szybkoschnący
Klej Systemowy CB 100
Elastyczny klej hybrydowy
inne środki- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane- brak rozpuszczalników
- zapach: brak
- odporność na UV
- odporność na wczesny kontakt z wodą
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na chemikalia
- do stosowania wewnątrz
- do stosowania na zewnątrz
BIOtrenn Emulsion NSG
Środek odszalowujący na bazie olejów roślinnych do szalunków nienasiąkliwych, biodegradowalny
środki antyadhezyjne i pielęgnacyjne- szalunki drewniane
- szalunki metalowe
- szalunki z tworzywa
- szalunki (formy) PU lub silikonowe
- szalunki niepodgrzewane
- szalunki podgrzewane
- szalunki pionowe
- szalunki poziome
- środek biodegradowalny
- środek na bazie olejów roślinnych
- środek na bazie surowców odnawialnych
- redukcja ilości porów na powierzchni
- tworzy jasną, gładką powierzchnię
BIOtrenn KS
Ulegający biodegradacji środek odszalowujący do palet produkcyjnych z tworzywa sztucznego
środki antyadhezyjne i pielęgnacyjne- podkłady produkcyjne (brety) plastikowe- środek biodegradowalny
- środek na bazie olejów roślinnych
- środek na bazie surowców odnawialnych
- brak tworzenia złogów
- zapach: brak
- brak rozpuszczalników
- środek na bazie niemineralnej
- środek wodorozcieńczalny
BIOtrenn Spezial
Środek odszalowujący o właściwościach pielęgnacyjnych
środki antyadhezyjne i pielęgnacyjne- szalunki (formy) PU lub silikonowe
- szalunki drewniane
- szalunki metalowe
- szalunki z tworzywa
- wibroprasy
- środek na bazie olejów roślinnych
- środek na bazie surowców odnawialnych
- tworzy jasną, gładką powierzchnię
- tworzy ostre krawędzie i profile w betonie
EKO Ochrona Mieszalnika
Uniwersalny środek pielęgnacyjny na bazie produktów odnawialnych
środki antyadhezyjne i pielęgnacyjne- mieszalniki
- maszyny budowlane
- wibroprasy
- narzędzia robocze
- pojazdy przewożące beton
- środek na bazie surowców odnawialnych
- środek na bazie olejów roślinnych
Środek czyszczący AKTIV
Aktywny środek czyszczący do użytku domowego i komercyjnego
środki czyszczące- środek na bazie naturalnego rozpuszczalnika
- brak związków aromatycznych
- czyszczenie powierzchni zabrudzonych olejami, tłuszczami i gumą do żucia
- emulguje z wodą
- do rozpuszczania lateksu
Środek do usuwania alg Koncentrat
środki czyszczące- powierzchnie wodoodporne- usuwanie zazieleń
- usuwanie alg
- bez kwasu
- brak chlorków
Środek do usuwania wykwitów
środki czyszczące- jastrychy
- płytki ścienne i podłogowe
- cegły silikatowe
- cegły ceramiczne
- beton licowy/elewacyjny
- beton wymywany
- usuwanie rdzy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie alg
- usuwanie zazieleń
ECO CERA CLEAN UNIVERSAL
Biodegradowalny uniwersalny środek czyszczący
środki czyszczące- kamień naturalny
- kamionka
- marmur
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
- płytki ścienne i podłogowe
- środek biodegradowalny
- bez konieczności szorowania
- bez kwasu
- środek na bazie surowców odnawialnych
ECO CLEAN T
Silny środek czyszczący na bazie środków powierzchniowo czynnych, na bazie surowców odnawialnych
środki czyszczące- powierzchnie cementowe
- beton wymywany
- brak rozpuszczalników
ECO Środek do czyszczenia tarasów i balkonów
biodegradowalny
środki czyszczące- na bazie kwasów
- usuwanie brudu, osadów wapiennych i uporczywych zabrudzeń
Środek do usuwania porostów
środki czyszczące- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- powierzchnie tynkowane
- wyroby betonowe
- cegły ceramiczne
- usuwanie porostów
Środek do usuwania graffiti Graffiti – Ex
Środek do usuwania graffiti
środki czyszczące- środek na bazie biodegradowalnych rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz
- do stosowania na zewnątrz
- bez NMP (N Metylopirolidon)
KALKEX EKO
Bezkorozyjny kwas do usuwania zabrudzeń nieorganicznych
środki czyszczące- cegły ceramiczne
- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły silikatowe
- bez kwasów nieorganicznych
- czyszczenie powierzchni betonowych
- nie tworzy związków soli
- usuwanie zabrudzeń nieorganicznych
- zapach: brak
Kraftgel V2A
Żel kwasowy o niewielkim wpływie na korozję
środki czyszczące- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
- szalunki metalowe
- narzędzia robocze
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- nie tworzy związków soli
- zapach: brak
- zmiana wartości pH powierzchni betonu na neutralną
- bez kwasów nieorganicznych
Środek czyszczący GEL
Żel do produkcji wymywanej powierzchni betonu
środki czyszczące- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- zmiana struktury powierzchni betonowej
- na powierzchnie poziome
- na powierzchnie pionowe
- usuwanie różnic odcienia stwardniałego betonu
- usuwanie pozostałości oleju antyadhezyjnego
- usuwanie wykwitów wapiennych
- ujednolicenie koloru betonu
Środek czyszczący L
Ekstra mocny środek czyszczący do betonu i usuwania wykwitów wapiennych.
środki czyszczące- kamień naturalny
- cegły klinkierowe
- płytki
- mury
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie rdzy
Środek do czyszczenia lakieru
Specjalny środek czyszczący
środki czyszczące- środek na bazie rozpuszczalnika
Środek rozpuszczalnikowy do lakierów 2
środek czyszczący dla linii lakierniczych i dysz
środki czyszczące- usuwanie zaschniętych żywic i lakierów
- czyszczenie dysz spryskiwacza
Środek do czyszczenia kamienia naturalnego
Specjalny bezkwasowy koncentrat czyszczący do kamienia naturalnego
środki czyszczące- cegły klinkierowe
- kamień naturalny
- marmur
- cegły ceramiczne
- powierzchnie z wapienia
- powierzchnie terrazzo
- lekko alkaliczny
EKOnit S
Biologiczny środek do usuwania zacieków cementowych
środki czyszczące- powierzchnie nietynkowane
- suchy mur
- środek na bazie surowców odnawialnych
- środek biodegradowalny
- środek przyjazny dla środowiska
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie plam po wodzie
- usuwanie innych zabrudzeń
- usuwanie zadymień po wypłukiwaniu betonu
Spray do usuwania plam olejowych
Środek do usuwania plam olejowych.
środki czyszczące- powierzchnie cementowe
- cegły klinkierowe
- jastrychy
- kamień naturalny
- wyroby betonowe
- środek biodegradowalny
- niskie ciśnienie par
- środek na bazie surowców odnawialnych
- brak związków aromatycznych
- środek przyjazny dla środowiska
REBAnit BA
Specjalny środek czyszczący
środki czyszczące- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- beton wymywany
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
- beton licowy/elewacyjny
- narzędzia robocze
- szalunki metalowe
- usuwanie zaschniętych żywic i lakierów
- usuwanie plam olejowych
REBAnit S
Środek do usuwania zacieków cementowo - wapiennych
środki czyszczące- powierzchnie nietynkowane
- beton wymywany
- wyroby betonowe
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie zazieleń
- usuwanie innych zabrudzeń
- czyszczenie narzędzi roboczych
REBAnit S (SK)
Środek do usuwania zacieków cementowo - wapiennych z widocznych powierzchni
środki czyszczące- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
- wyroby betonowe
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- usuwanie wykwitów wapiennych
Środek czyszczący T Koncentrat
Środek czyszczący na bazie tensydów, z surowców odnawialnych
środki czyszczące- powierzchnie mineralne
- powierzchnie cementowe
- beton wymywany
- brak rozpuszczalników
środek czyszczący UCF
Mieszalny z wodą środek czyszczący na bazie środków powierzchniowo czynnych.
środki czyszczące- wyroby betonowe- usuwanie zaschniętych żywic i lakierów
Środek do usuwania plam rdzy
Środek na bazie kwasu do usuwania plam po rdzy
środki czyszczące- powierzchnie cementowe
- powierzchnie mineralne
- usuwanie rdzy
Środek do usuwania plam rdzy Koncentrat
Konwerter rdzy na bazie kwasu
środki czyszczące- kamień naturalny- usuwanie rdzy
- usuwanie ciemnych przebarwień
- usuwanie innych zabrudzeń
Środek do rozpuszczania plam rdzy
Bezkwasowy konwerter rdzy
środki czyszczące- wyroby betonowe
- kamień naturalny
- powierzchnie mineralne
- bez kwasu
- środek biodegradowalny
- głęboka penetracja podłoża
Środek do usuwania alg czerwonych
środki czyszczące- powierzchnie (mineralne) porowate- usuwanie alg czerwonych
Środek do rozpuszczania zabrudzeń (FF)
Specjalny środek czyszczący do usuwania zacieków z żywicy epoksydowej lub masy szpachlowej 2K
środki czyszczące- wyroby betonowe
- marmur
- kamień naturalny
- cegły klinkierowe
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
- płytki ścienne i podłogowe
- do usuwania zacieków z żywicy epoksydowej lub masy szpachlowej 2K
Specjalny środek czyszczący C
Preparat do usuwania zacieków cementowo - wapiennych.
środki czyszczące- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- czyszczenie narzędzi roboczych
- usuwanie wykwitów wapiennych
Specjalny środek czyszczący GEL
Środek do usuwania osadów wapiennych i cementowych w formie żelu
środki czyszczące- beton licowy/elewacyjny
- beton wymywany
- cegły silikatowe
- cegły ceramiczne
- narzędzia robocze
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
Środek Czyszczący Systemowy AMF
Zwalczanie glonów, grzybów i pleśni
środki czyszczące- wyroby betonowe
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
- płyty Hermetic (karuzelowe)
- płyty Wetcast
- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- usuwanie zazieleń
- usuwanie grzybów, alg, bakterii, pleśni
- na powierzchnie poziome
- na powierzchnie pionowe
Środek Czyszczący Systemowy Complete
Koncentrat czyszczący ba bazie naturalnych kwasów tłuszczowych do usuwania zielonego nalotu
środki czyszczące- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- beton wymywany
- powierzchnie tynkowane
- cegły ceramiczne
- środek na bazie naturalnych kwasów tłuszczowych
- środek na bazie surowców odnawialnych
- usuwanie zazieleń
Środek Czyszczący Systemowy RapidGo
Środek do usuwania zielonych nalotów, o trwałym działaniu
środki czyszczące- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- wyroby betonowe
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- usuwanie zazieleń
- środek na bazie naturalnych kwasów tłuszczowych
- redukcja ilości mchów i porostów
Środek Czyszczący Systemowy Intensiv
Bezkwasowy preparat do usuwania uporczywych ciemnych przebarwień i zabrudzeń pochodzenia organicznego
środki czyszczące- wyroby betonowe
- kamień naturalny
- powierzchnie z wapienia
- bez kwasu
- usuwanie ciemnych przebarwień
- usuwanie zabrudzeń organicznych
- do stosowania na zewnątrz
- bez konieczności szorowania
Środek do usuwania zadymień cementowych
Środek do czyszczenia betonu i do usuwania zadymień cementowych
środki czyszczące- jastrychy
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
- wyroby betonowe
- kamień naturalny
- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie rdzy
- usuwanie zazieleń
REBA-Waschlack
Lakier do produkcji betonu wymywanego metodą POZYTYWNĄ i NEGATYWNĄ
środki do betonów wymywanych- beton prefabrykowany
- beton wymywany
- środek na bazie rozpuszczalnika
- środek szybkoschnący
- łatwa aplikacja i niewielkie zużycie
REBAgel D
Żel do produkcji wymywanej powierzchni betonu
środki do betonów wymywanych- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- zmiana struktury powierzchni betonowej
- na powierzchnie poziome
- na powierzchnie pionowe
- usuwanie różnic odcienia stwardniałego betonu
- usuwanie pozostałości oleju antyadhezyjnego
- usuwanie wykwitów wapiennych
- ujednolicenie koloru betonu
REBApor BV
Plastyfikator do produkcji betonu wymywanego
środki do betonów wymywanych- beton wibroprasowany: warstwa górna
- beton wymywany
- umożliwia optymalne rozłożenie ziaren kruszywa
- tworzy jasną, gładką powierzchnię
REBAtard
Opóźniacz w formie pasty do produkcji betonu wymywanego metodą negatywną
środki do betonów wymywanych- szalunki (formy) PU lub silikonowe
- szalunki drewniane
- szalunki metalowe
- szalunki niepodgrzewane
- szalunki podgrzewane
- szalunki z tworzywa
- na powierzchnie pionowe
- na powierzchnie poziome
REBAtard Excellent
Lakier wodny do produkcji betonu wymywanego metodą POZYTYWNĄ
środki do betonów wymywanych- beton prefabrykowany
- beton towarowy
- wyroby betonowe
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- nanoszenie: na wilgotny beton
Papier do betonu wymywanego
WB-N = papier opóźniający z warstwą bitumiczną
środki do betonów wymywanych
IMPREGNAT PERFEKT
Impregnat
środki ochrony powierzchni- powierzchnie chłonne
- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed wodą
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed olejami
- zmiana koloru: intensyfikacja
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- bez PFOA (perfluorooctanoic acid)
- bez PFOS (Perfluorooctanesulfonic acid)
- wzrost odporności na mróz i sole
BK kolorowy
Cienkowarstwowa farba do betonu
środki ochrony powierzchni- beton licowy/elewacyjny
- powierzchnie mineralne
- powierzchnie tynkowane
- tworzy cienką błonę
- brak rozpuszczalników
- odporność na UV
- umożliwia oddychanie betonu
- odporność na warunki atmosferyczne
- środek na bazie solsilikatów
- na powierzchnie pionowe
- brak zmiany struktury powierzchni
- do stosowania na zewnątrz
- do stosowania wewnątrz
- bez efektu nabłyszczenia
BL kolorowy
Kolorowa lazura do malowania nawierzchni betonowych
środki ochrony powierzchni- powierzchnie cementowe
- beton licowy/elewacyjny
- odporność na światło
- brak rozpuszczalników
- środek na bazie solsilikatów
- odporność na UV
- odporność na wpływ środowiska
- umożliwia oddychanie betonu
BL Rozcieńczalnik
Rozcieńczalnik i środek gruntujący do farb krzemionkowych
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- powierzchnie mineralne
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na UV
- środek na bazie krzemionki
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem
ECO Defrost
Bezchlorkowy środek odmrażający dla betonu, kamienia naturalnego oraz asfaltu
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- powierzchnie asfaltowe
- kamień naturalny
- środek biodegradowalny
- brak chlorków
- brak fosforu i azotu
- brak wpływu na roślinność
- brak wpływu na metal (rdza)
- środek przyjazny dla środowiska
Fresh-Gloss (FA) (I)
Środek impregnujący oraz uszczelniający
środki ochrony powierzchni- beton wymywany- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie mokrej
- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie suchej
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- bez PFAS (perfluoroalkylated substances)
- ochrona przed wodą
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed olejami
- tworzy blokadę dla Co2
- zmiana koloru: intensyfikacja
- efekt perlenia wody
Środek ochronny przed graffiti (H)
Trwała impregnacja i ochrona Anty-Graffiti do powierzchni mineralnych
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- beton licowy/elewacyjny
- środek na bazie wody
- ochrona długotrwała
- głęboka penetracja podłoża
- odporność na alkalia
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- brak zmiany struktury powierzchni
- zmiana koloru: brak
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- odporność na warunki atmosferyczne
Środek gruntujący BS
środek gruntujący
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- jastrychy
- beton licowy/elewacyjny
- suchy mur
- odporność na ścieranie
- trwałość powłoki
- odporność na chemikalia
- ochrona przed wpływem środowiska
IMP BI Super (H)
Impregnat reaktywny o właściwościach blokujących plamy
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- powierzchnie terrazzo
- cegły klinkierowe
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- odporność na warunki atmosferyczne
- głęboka penetracja podłoża
- odporność na UV
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- bez efektu nabłyszczenia
- zmiana koloru: brak
- brak zmiany struktury powierzchni
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- ochrona przed zabrudzeniami
IMP BSS (H)
Powłoka hydrofobowa chroniąca przed zabrudzeniami budowlanymi
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- powierzchnie tynkowane
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed zabrudzeniami
IMP COMPACT
Impregnat do wyrobów betonowych intensyfikujący kolor
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- brak rozpuszczalników
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- zmiana koloru: intensyfikacja
- odporność na warunki atmosferyczne
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- ochrona przed powstawaniem wykwitów
- odporność na alkalia
IMP COMPACT 50
Impregnat do wyrobów betonowych intensyfikujący kolor
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- brak rozpuszczalników
- brak alkaliów
- zmiana koloru: intensyfikacja
- ochrona przed powstawaniem wykwitów
- odporność na warunki atmosferyczne
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed wodą
- ochrona przed olejami
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
IMP COMPLETE
Impregnat głęboko penetrujący do wyrobów betonowych
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- odporność na alkalia
- brak rozpuszczalników
- zmiana koloru: intensyfikacja
- odporność na warunki atmosferyczne
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- redukcja ilości wykwitów
IMP CONCRETE
Wypełnienie porów, wodoodporna impregnacja do chłonnych podłoży cementowych.
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- jastrychy
- powierzchnie cementowe
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed wodą
- zmiana koloru betonu: niewielka
- tworzy efekt nabłyszczenia
- środek na bazie wody
IMP CONCRETE (I) kolorowy
Wypełnienie porów, wodoodporna impregnacja do chłonnych podłoży cementowych.
środki ochrony powierzchni- powierzchnie cementowe
- wyroby betonowe
- płyty Wetcast
- ochrona przed wodą
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- tworzy efekt nabłyszczenia
IMP CONCRETE M (I)
Wypełniająca pory wodoodporna impregnacja do chłonnych podłoży cementowych.
środki ochrony powierzchni- jastrychy
- powierzchnie cementowe
- wyroby betonowe
- zmiana koloru betonu: niewielka
- tworzy efekt nabłyszczenia
- ochrona przed wodą
- brak rozpuszczalników
- środek na bazie wody
IMP CONCRETE PLUS (I)
Środek impregnujący oraz uszczelniający
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie suchej
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- tworzy cienką błonę
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- bez sklejania się kolejnych warstw
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- zmiana koloru: intensyfikacja
- ochrona przed wodą
- odporność na kondensat
IMP CONCRETE SRT
środki ochrony powierzchni- płyty Wetcast- środek na bazie wody
- ochrona przed wodą
- brak rozpuszczalników
- efekt antypoślizgowy (SRT)
IMP CONCRETE SRT kolorowy
Impregnat antypoślizgowy jako powłoka nawierzchniowa na istniejący, błonotwórczy system ochronny
środki ochrony powierzchni- płyty Wetcast- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- efekt perlenia wody
- efekt antypoślizgowy (SRT)
IMP CONCRETE ULTRA
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- tworzy cienką błonę
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- bez sklejania się kolejnych warstw
- zmiana koloru: intensyfikacja
IMP CONSTRUCT (H)
Reaktywny środek hydrofobizujący
środki ochrony powierzchni- brak rozpuszczalników
- środek na bazie silanów
- odporność na alkalia
- głęboka penetracja podłoża
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- umożliwia wypełnienie mikrozarysowań
IMP CONSTRUCT PLUS (I)
Środek hydrofobizujący do podkładów mineralnych z efektem perlenia wody
środki ochrony powierzchni- kamień naturalny
- mur z klinkieru
- płytki ceramiczne
- cegły silikatowe
- tynk cementowy
- powierzchnie (mineralne) porowate
- brak rozpuszczalników
- środek na bazie silanów
- odporność na alkalia
- zmiana koloru: odświeżenie
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- odporny na mróz
IMP DENSE SURFACE
Impregnat głęboko penetrujący do wyrobów betonowych i kamienia naturalnego neutralny kolorystycznie
środki ochrony powierzchni- kamień naturalny
- beton samozagęszczalny (SCC)
- płyty Wetcast
- wyroby betonowe
- powierzchnie mineralne
- zmiana koloru: brak
- głęboka penetracja podłoża
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- efekt perlenia wody
- brak zmiany struktury powierzchni
- bez efektu nabłyszczenia
- odporność na UV
- odporność na wpływ środowiska
- umożliwia oddychanie betonu
- środek na bazie wody
IMP DENSE SURFACE FS
Neutralny kolorystycznie impregnat głęboko penetrujący
środki ochrony powierzchni- bez PFOA (perfluorooctanoic acid)
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- odporność na UV
- odporność na warunki atmosferyczne
- umożliwia oddychanie betonu
- zmiana koloru: brak
- brak zmiany struktury powierzchni
- efekt perlenia wody
- ochrona przed wodą
- ochrona przed olejami
IMP EASY PROTECT
Impregnat
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- brak rozpuszczalników
- odporność na alkalia
- środek szybkoschnący
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- redukcja ilości wykwitów
IMP EASY PROTECT PLUS
Impregnat
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- brak rozpuszczalników
- odporność na alkalia
- efekt perlenia wody
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- środek szybkoschnący
- redukcja ilości wykwitów
IMP INTENSIV
Wzmacniacz koloru
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- kamień naturalny
- głęboka penetracja podłoża
- środek na bazie rozpuszczalnika
- zmiana koloru: intensyfikacja
IMP PERFECT
Impregnat do produktów betonowych o właściwościach oleo- i hydrofobizujących
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- brak rozpuszczalników
- odporność na alkalia
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- ochrona przed zabrudzeniami
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- redukcja ilości wykwitów
- nie tworzy błony
IMP PERFECT N
Impregnat specjalnego przeznaczenia
środki ochrony powierzchni- kamień naturalny
- wyroby betonowe
- powierzchnie z wapienia
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- brak rozpuszczalników
- ogranicza powstawanie smug żywicznych
IMP PERL BRILLANT (H)
Wysokiej jakości impregnat do mineralnych powierzchni o zoptymalizowanej strukturze
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- powierzchnie mineralne
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- odporność na UV
- redukcja ilości wykwitów
- ochrona przed zabrudzeniami
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- nanoskalarny
- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie suchej
IMP PREMIUM KONCENTRAT
Impregnat reaktywny o właściwościach blokujących plamy
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- brak rozpuszczalników
- odporność na alkalia
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- ochrona przed zabrudzeniami
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- nie tworzy błony
IMP SCC
Środek hydrofobizujący na powierzchnie wyprodukowane z betonu samozagęszczalnego
środki ochrony powierzchni- beton samozagęszczalny (SCC)
- wyroby betonowe
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- brak tworzenia błon silikonu
- umożliwia wypełnienie mikrozarysowań
- redukcja penetracji przez wodę
- głęboka penetracja podłoża
- odporność na UV
- efekt perlenia wody
- środek na bazie silanów/siloksanów
- zmiana koloru: brak
- wzrost żywotności elementu
IMP UNIVERSAL
Impregnacja jako zabezpieczenie placu budowy
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- brak rozpuszczalników
- odporność na UV
- odporność na alkalia
- brak tworzenia błon silikonu
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- ochrona przed zabrudzeniami
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- redukcja ilości wykwitów
IMPRAEGNIERUNG CONCRETE
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- jastrychy
- powierzchnie nieszlifowane
- powierzchnie szlifowane
- powierzchnie cementowe
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed wodą
- zmiana koloru betonu: niewielka
- nabłyszcza
Impregnat VSG 20 (I)
Środek impregnujący i uszczelniający
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie mokrej
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- umożliwia oddychanie betonu
- żółknięcie: brak
- odporność na UV
- zmiana koloru: intensyfikacja
- bez PFAS (perfluoroalkylated substances)
IntraDuro TopSeal LEC-V
Impregnat
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- środek szybkoschnący
- brak rozpuszczalników
- bez sklejania się kolejnych warstw
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na UV
Impregnat do kamienia naturalnego
Środek hydrofobizujący do kamienia naturalnego
środki ochrony powierzchni- kamień naturalny- efekt perlenia wody
- odporność na UV
- brak tworzenia błon silikonu
- głęboka penetracja podłoża
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- umożliwia wypełnienie mikrozarysowań
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- środek na bazie silanów
- redukcja nasiąkliwości
Impregnat do kamienia naturalnego Koncentrat
Środek hydrofobizujący do kamienia naturalnego
środki ochrony powierzchni- kamień naturalny
- wyroby betonowe
- głęboka penetracja podłoża
- umożliwia wypełnienie mikrozarysowań
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- odporność na opady deszczu
Impregnat do kamienia naturalnego LH3
Środek hydrofobizujący do kamienia naturalnego
środki ochrony powierzchni- kamień naturalny- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- brak tworzenia błon silikonu
- redukcja nasiąkliwości
- odporność na UV
- efekt perlenia wody
- głęboka penetracja podłoża
- skuteczny w przypadku mikropęknięć do 0,3 mm
NC PL
Impregnat głęboko penetrujący do wyrobów betonowych
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- brak rozpuszczalników
- odporność na alkalia
- odporność na UV
- zmiana koloru: intensyfikacja
- ochrona przed wodą
- ochrona przed zabrudzeniami
- brak tworzenia błon silikonu
PHOTOFACE BL kolorowy
Kolorowa lazura do malowania nawierzchni betonowych z działaniem fotokatalitycznym
środki ochrony powierzchni- środek na bazie solsilikatów
- odporność na UV
- brak rozpuszczalników
- odporność na warunki atmosferyczne
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- ochrona przed zabrudzeniami
- odporność na światło
PHOTOFACE Clear Liquid
Transparentna, hydrofobizująca emulsja o działaniu fotokatalitycznym
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- efekt samoczyszczenia
- tworzy efekt fotokatalityczny w betonie
- nanoskalarny
PRODESIGN BL kolorowy
Kolorowa lazura do malowania nawierzchni betonowych i fasad
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- odporność na światło
- brak rozpuszczalników
- odporność na UV
- środek na bazie solsilikatów
- odporność na warunki atmosferyczne
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
PROTECT SI L
Bezbarwny impregnat rozpuszczalnikowy
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- beton wymywany
- płyty tarasowe
- płyty Wetcast
- powierzchnie mineralne
- powierzchnie szlifowane
- odporność na UV
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- brak zmiany struktury powierzchni
- zmiana koloru: brak
- środek na bazie rozpuszczalnika
PU Lakier W 2K kolorowy
Bezrozpuszczalnikowa powłoka poliuretanowa
środki ochrony powierzchni- powierzchnie cementowe- brak rozpuszczalników
- środek na bazie poliuretanu
- środek szybkoschnący
PU Lakier W 1K SM z utwardzaczem
Powłoka PU o wysokiej odporności chemicznej
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- tworzy powłokę
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- tworzy cienką błonę
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- umożliwia szybsze paletowanie
- odporność na zarysowania
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie suchej
- odporność na chemikalia
REBA Curing NOVO
Ochrona przed parowaniem świeżych powierzchni betonowych
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- beton towarowy
- beton prefabrykowany
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed odparowaniem wody
REBA-Curing
Środek do świeżych powierzchni betonowych
środki ochrony powierzchni- beton towarowy
- beton drogowy
- środek na bazie emulsji woskowej
REBAtex AC -Matt
Matowy dwuskładnikowy uszczelniacz o wysokim stopniu wytrzymałości na chemikalia i uszkodzenia mechaniczne
środki ochrony powierzchni- matowy
- środek na bazie rozpuszczalnika
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed wpływem środowiska
- odporność na chemikalia
- redukcja penetracji przez wodę
- wzrost odporności na mróz i sole
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
REBAtex BI
Szybkoschnący impregnat
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- środek szybkoschnący
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed zabrudzeniami
- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie suchej
REBAtex BI EXCELLENT
Impregnat o właściwościach hydrofobizujących i oleofobowych
środki ochrony powierzchni- powierzchnie chłonne- umożliwia oddychanie betonu
- odporność na UV
- odporność na warunki atmosferyczne
- zmiana koloru: intensyfikacja
- bez PFOA (perfluorooctanoic acid)
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- efekt perlenia wody
- zmiana koloru betonu: niewielka
- brak zmiany struktury powierzchni
- głęboka penetracja podłoża
- bez PFOS (Perfluorooctanesulfonic acid)
- środek na bazie wody
REBAtex BI-Super (H)
Impregnat o właściwościach blokujących plamy
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- bez efektu nabłyszczenia
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- odporność na UV
- odporność na warunki atmosferyczne
- zmiana koloru: brak
- głęboka penetracja podłoża
- brak zmiany struktury powierzchni
REBA Lakier do betonu BS
Uszczelniacz na powierzchnie betonowe
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- powierzchnie tynkowane
- umożliwia związanie pyłów
- zmiana koloru: odświeżenie
- ochrona przed wpływem środowiska
- środek na bazie dyspersji polimerowej
REBA Uszczelniacz SC 15
Środek impregnujący
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- tworzy blokadę dla Co2
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed odparowaniem wody
- środek na bazie wody
- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie mokrej
REBA Uszczelniacz SC 30
Środek impregnujący oraz uszczelniający półmatowy
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- brak rozpuszczalników
- odporność na UV
- tworzy blokadę dla Co2
- zmiana koloru: intensyfikacja
- żółknięcie: brak
- efekt perlenia wody
- umożliwia oddychanie betonu
REBA Uszczelniacz SC 40 (I)
Środek impregnujący i uszczelniający
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed wodą
- ochrona przed olejami
- żółknięcie: brak
- zmiana koloru: intensyfikacja
- umożliwia oddychanie betonu
- tworzy blokadę dla Co2
- odporność na UV
- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie mokrej
- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie suchej
REBA Uszczelniacz SK 30 (I)
Środek impregnujący
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie mokrej
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- umożliwia oddychanie betonu
- żółknięcie: brak
- odporność na UV
- zmiana koloru: intensyfikacja
- bez PFAS (perfluoroalkylated substances)
REBA Uszczelniacz SL SG
Środek impregnujący oraz uszczelniający półmatowy
środki ochrony powierzchni- brak rozpuszczalników
- umożliwia oddychanie betonu
- żółknięcie: brak
- odporność na UV
- zmiana koloru: intensyfikacja
- do powlekania w zakładzie produkcyjnym
REBA Uszczelniacz SL SM
Środek impregnujący oraz uszczelniający półmatowy
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- do powlekania w zakładzie produkcyjnym
- brak rozpuszczalników
- umożliwia oddychanie betonu
- żółknięcie: brak
- odporność na UV
- zmiana koloru: intensyfikacja
Lakier naprawczy P
Naprawczy środek uszczelniający i pielęgnacyjny do płyt betonowych po uszlachetniającej obróbce powierzchniowej
środki ochrony powierzchni- brak rozpuszczalników
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- tworzy blokadę dla Co2
- zmiana koloru: intensyfikacja
- efekt perlenia wody
- żółknięcie: brak
- odporność na UV
- ochrona przed zabrudzeniami
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia usunięcie zarysowań mechanicznych
Specjalistyczny środek do pielęgnacji lakieru
Środek pielęgnacyjno-renowacyjny do lakierowanych płyt
środki ochrony powierzchni- powierzchnie lakierowane- tworzy blokadę dla Co2
- żółknięcie: brak
- odporność na UV
- ochrona przed olejami
- ochrona przed wodą
- ochrona przed zabrudzeniami
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia usunięcie zarysowań mechanicznych
- zmiana koloru: odświeżenie
Uszczelniacz specjalny HP kolorowy
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- powierzchnie mineralne
- środek na bazie dyspersji polimerowej
- tworzy efekt jedwabistego matu
- do obszarów komunikacyjnych i parkingów samochodowych
- do stosowania na zewnątrz
- do stosowania wewnątrz
Ochrona Kamienia
Impregnat
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- ochrona przed wodą
- ochrona przed olejami
- zmiana koloru: brak
- bez PFOA (perfluorooctanoic acid)
- bez PFOS (Perfluorooctanesulfonic acid)
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- ochrona przed zabrudzeniami
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- żółknięcie: brak
Superochrona Z 29
Impregnat
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne
- powierzchnie szlifowane
- ochrona przed wodą
- ochrona przed olejami
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- zmiana koloru: brak
- środek na bazie wody
- ochrona przed zabrudzeniami
- ochrona przed wpływem środowiska
SV kolorowy
Uszczelniacz specjalny
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe
- powierzchnie chłonne
- palisady
- odporność na ścieranie
- odporność na chemikalia
- wzrost żywotności elementu
SV DV- I kolorowy
Preparat ze spoiwem do powierzchniowego barwienia betonu
środki ochrony powierzchni- płyty tarasowe
- płyty Wetcast
- płyty Hermetic (karuzelowe)
- stopnie schodowe
- suchy mur
- cieniowanie niezwiązanej powierzchni betonowej
SV bezbarwny
Uszczelniacz specjalny, bezbarwny
środki ochrony powierzchni- powierzchnie chłonne
- wyroby betonowe
- odporność na ścieranie
- odporność na chemikalia
- wzrost żywotności elementu
Impregnat Systemowy PK
Impregnat
środki ochrony powierzchni- powierzchnie mineralne- brak alkaliów
- brak rozpuszczalników
- środek szybkoschnący
- zapobiega zazielenieniu i omszeniu wyrobów betonowych
- wzrost odporności na mróz i sole
Lakier Bezbarwny L 2000
Impregnat oraz środek pielęgnacyjny do betonu
środki ochrony powierzchni- kostka brukowa
- płyty tarasowe
- wyroby betonowe
- środek na bazie rozpuszczalnika
- tworzy efekt jedwabistego nabłyszczenia
- zmiana koloru betonu: niewielka
- ochrona przed wpływem środowiska
- ochrona przed zabrudzeniami
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole
- odporność na chemikalia
- odporność na ścieranie
- odporność na UV
- umożliwia usunięcie zarysowań mechanicznych
- zmiana koloru: odświeżenie
Lazura krzemionkowa Kolorowy
Lazura konserwująca
środki ochrony powierzchni- płyty tarasowe
- powierzchnie mineralne
- beton licowy/elewacyjny
- jastrychy
- powierzchnie tynkowane
- powierzchnie gipsowe
- suchy mur
- odporność na światło
- brak rozpuszczalników
- środek na bazie solsilikatów
- odporność na UV
- odporność na warunki atmosferyczne
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
VSG SC 200 (I)
Impregnat i uszczelniacz
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- bez PFOA (perfluorooctanoic acid)
- bez PFOS (Perfluorooctanesulfonic acid)
- środek na bazie PFAS (perfluoroalkylated substances)
- zmiana koloru: intensyfikacja
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- odporność na alkalia
- tworzy cienką błonę
- dobra przyczepność do podłoża
VSG SC 35 (I)
Środek impregnujący oraz uszczelniający
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- nanoszenie: w zakładzie produkcyjnym na stronie suchej
- środek na bazie wody
- brak rozpuszczalników
- tworzy cienką błonę
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- bez sklejania się kolejnych warstw
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- zmiana koloru betonu: niewielka
- redukcja penetracji przez wodę
- redukcja ilości mchów i porostów
- odporność na kondensat
VSG SC 35 (I) kolorowy
Impregnat i uszczelniacz
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- tworzy powłokę
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- brak rozpuszczalników
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
VSG SC 35 (I) M
Środek impregnujący i uszczelniający
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- brak rozpuszczalników
- środek na bazie wody
- tworzy cienką błonę
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- bez sklejania się kolejnych warstw
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- zmiana koloru: intensyfikacja
VSG SC 35 (I) ULTRAM
Środek impregnujący oraz uszczelniający
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- brak rozpuszczalników
- środek na bazie wody
- tworzy cienką błonę
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- bez sklejania się kolejnych warstw
- odporność na UV
- żółknięcie: niewielkie
- mocno matowa powierzchnia
VSG SC 35 ultramat kolorowy
środki ochrony powierzchni- wyroby betonowe- brak rozpuszczalników
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- tworzy powłokę
- żółknięcie: niewielkie
- odporność na UV
- mocno matowa powierzchnia
- bez sklejania się kolejnych warstw