Laboratorium

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

03 marca 2023

kostka brukowa

- Badanie nasiąkliwości. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

- Badanie odporności na poślizg / poślizgnięcie (USRV). PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

- Badanie odporności na ścieranie na Szerokiej Tarczy Ściernej (normatywne). PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

- Badanie odporności na ścieranie na Tarczy Böhmego. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

- Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie dolnej warstwy. Procedura badawcza nr LAB/PR/7/2014 zgodna z PN-EN 1338:2005/AC:2007.

- Badanie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

- Badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostek brukowych. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

- Badanie wytrzymałości na ściskanie kostek brukowych. Procedura Badawcza zgodna z PB IBDiM Nr PB-TW/PB-03/96

- Ocena kształtu i wymiarów. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań.

- Ocena odporności na plamy zgodnie z EN ISO 2812-4

- Ocena odporności na zarysowanie metodą twardości ołówkowej wg PN-ISO 15184

- Ocena stopnia wycierania powierzchni lakierowanych

- Określenie grubości lakieru metodą zarysowania powierzchni Wewnętrzna procedura badawcza REMEI

- Oznaczenie krytycznego kąta poślizgu. DIN 51130:2014-02 Badanie wykładzin podłogowych. Oznaczenie właściwości przeciwpoślizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyższonym zagrożeniu poślizgowym. Metoda chodzenia - płaszczyzna nachylona.

- PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. Ocena wyglądu zewnętrznego.

- Pomiar przyczepności przez oderwanie Laboratoryjna procedura badawcza nr LAB/PR/11/2014

- Porównanie koloru (delta E) zgodnie z laboratoryjną procedurą badawczą nr LAB/PR/12/2014