Laboratorium

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

03 marca 2023

kruszywa

- zawartość pyłów, nadziarna i podziarna, uziarn: PN-EN 933-1 odporność na rozdrabnianie: PN-EN 1097-2 wskaźnik płaskości: PN-EN 933-3 gęstość objętościowa, gęstość ziarn wysuszonych i nasyconych, nasiąkliwość: PN-EN 1097-6 mrozoodporność:PN-EN 1367-1

- Kruszywo - określenie nasiąkliwości zgodnie z PN-EN 1097-6

- Kruszywo - oznaczenie gętości ziarn zgodnie z PN-EN 1097-6

- Określenie gęstości stosu kruszywa Ermittlung der Schüttdichte

- Określenie gęstości właściwej kruszywa Ermittlung der Rohdichte (Verdrängungsverfahren)

- Określenie ilości nad- i podziarna zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- Określenie krzywej uziarnienia zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- Określenie mrozoodporności kruszywa zgodnie z PN-EN 1367- 1

- Określenie wilgotności kruszywa Ermittlung der Eigenfeuchte

- Określenie zawartości chlorków w kruszywie w roztworze wodnym Chloridgehalt (in wässrigem Extrakt)

- Określenie zawartości części organicznych w kruszywie zgodnie z normą PN-88/B-04481.

- Określenie zawartości pyłów w kruszywie zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- Określenie zawartości siarczanów w kruszywie Sulfatgehalt

- Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3

- Pobór kruszywa Probenahme mit Probeteiler

- zawartość pyłów, nadziarna i podziarna, uziarn: PN-EN 933-1 odporność na rozdrabnianie: PN-EN 1097-2 wskaźnik płaskości: PN-EN 933-3 gęstość objętościowa, gęstość ziarn wysuszonych i nasyconych, nasiąkliwość: PN-EN 1097-6 mrozoodporność:PN-EN 1367-1