Laboratorium

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

04 marca 2023

mała architektura

- Badanie mrozoodporności. PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

- Badanie mrozoodporności. PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

- Badanie nasiąkliwości. PN-EN 13198:2003 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

- Badanie odporności na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających PN-EN 13198: Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrogdów

- Badanie wyglądu PN-EN 13198 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

- Badanie wymiarów PN-EN 13198: Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.

- Ocena kształtu i wymiarów na 1 próbce zgodnie ze Specyfikacją wyrobu.

- Określenie wytrzymałości na ściskanie PN-EN 13198: Elementy małej architektury ulic i ogrodów.