Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 kwietnia 2023

środki ochrony powierzchni

BPB® BL Rozcieńczalnik

Rozcieńczalnik i środek gruntujący do farb krzemionkowych

419 034 001

GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na UV
- środek na bazie krzemionki
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- powierzchnie mineralne

WŁAŚCIWOŚCI:
Podłoże musi być suche, nośne i wolne od rodzimych lub obcych substancji o działaniu antyadhezyjnym. Warstwy o słabszej wytrzymałości oraz nagromadzenia szlamu należy usunąć. Do wstępnego gruntowania bardzo chłonnych podłoży:Rozcieńczalnik nakładać pędzlem w stanie nierozcieńczonym. Jako rozcieńczenie w lakierze bazowym: do ok. 5%. Jako rozcieńczalnik do podłoży silnie chłonnych: maksymalnie do 10%. Należy zachować czas schnięcia co najmniej 12 godzin między podkładem a warstwą podkładową oraz między warstwami farby.

SPOSÓB UŻYCIA:
Rośliny i krzewy oraz powierzchnie i materiały, które nie mają być traktowane, należy odpowiednio zabezpieczyć. Natychmiast usunąć plamy i odpryski produktu dużą ilością wody. Temperatura powierzchni powinna wynosić nie mniej niż 5 stopni Celsjusza. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i unoszącego się kurzu. Nie używać w deszczu i przy silnym wietrze. Używane narzędzia należy natychmiast po zakończeniu pracy spłukać lub wstawić do wody. Przyschnięty produkt trudno jest usunąć. W celu oceny efektu końcowego należy zawsze stworzyć powierzchnię testową na podłożu reprezentatywnym dla ostatecznej aplikacji.

ZUŻYCIE:
100,0 - 200,0 ml/m2

Podane ilości są wartościami orientacyjnymi, gdyż rzeczywista ilość do naniesienia zależy zarówno od struktury powierzchni, jak i chłonności podłoża.

DANE TECHNICZNE:
kolor: mleczny, niebieskawy
gęstość: 1,00 +/- 1,10 kg/l

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, silnym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
pojemnik 20 l
pojemnik 5 l

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę). Nie wdychać powstającej mgiełki.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® BL Rozcieńczalnik2023-04-19 19:48:49

Produkty z tej kategorii