Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

środki ochrony powierzchni

BPB® IMP kamień naturalny

Środek hydrofobizujący do kamienia naturalnego

349 010 028

GŁÓWNE CECHY:
- efekt perlenia wody
- odporność na UV
- brak tworzenia błon silikonu
- głęboka penetracja podłoża
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- umożliwia wypełnienie mikrozarysowań
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- środek na bazie silanów
- redukcja nasiąkliwości

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- kamień naturalny

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt jest emulsją silanowo-siloksanową do hydrofobizacji chłonnych podłoży mineralnych. Impregnacja znacznie zmniejsza nasiąkliwość podłoża i tworzy efekt perlenia na powierzchni w krótkim czasie po aplikacji. Impregnację stosuje się, gdy podłoże jest bardzo chłonne i/lub wymagane jest mniej intensywne hydrofobizowanie.

Przykłady zmniejszenia wchłaniania wody
(średnie wartości po 24 godzinach testu zanurzeniowego):

materiał budowlany:
cegła 93%
piaskowiec 86%
zaprawa 75%

SPOSÓB UŻYCIA:
Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane (chłonne, niezatłuszczone, bez zadziorów i innych resztek). Preparat może być także stosowany na wilgotnym podłożu, w takim przypadku jednakże działanie środka będzie mniej skuteczne. Większe powierzchnie mogą być natryskiwane za pomocą pistoletu niskociśnieniowego (nie tworzącego mgiełki), przy czym podłoże powinno być stosunkowo obficie pokryte preparatem. Na podłoża pionowe środek nanosić od dołu do góry, podczas nakładania powinna się pojawiać 15-20 centymetrowy błyszczący ściekający pas. Impregnat do kamienia naturalnego Transparent dostarczany jest w formie gotowej do użycia i nie należy go rozcieńczać. Na mniejszych powierzchniach preparat nanosić można za pomocą pędzla lub wałka, przy czym czynność powtarzać tak długo aż powierzchnia pozostanie przez parę minut wilgotna. Podczas stosowania należy unikać zanieczyszczenia powierzchni kurzem oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura otoczenia oraz podłoża powinna wynosić minimum 4 stopni C. Nie stosować podczas opadów lub silnego wiatru. Narzędzia umyć bezpośrednio po użyciu za pomocą rozpuszczalnika. Szkło, powierzchnie polerowane, drewno i powierzchnie malowane, tworzywa sztuczne i inne wrażliwe powierzchnie należy chronić przed zachlapaniem. Nie dopuścić do przedostania się produktu do gleby, kanalizacji i cieków wodnych.
Rośliny i krzewy oraz powierzchnie i materiały, które nie mają być traktowane, należy odpowiednio zabezpieczyć. Natychmiast usunąć plamy i odpryski produktu dużą ilością wody.

Produkt jest emulsją silanowo-siloksanową do hydrofobizacji chłonnych podłoży mineralnych. Impregnacja znacznie zmniejsza nasiąkliwość podłoża i tworzy efekt perlenia na powierzchni w krótkim czasie po aplikacji. Impregnację stosuje się, gdy podłoże jest bardzo chłonne i/lub wymagane jest mniej intensywne hydrofobizowanie.

Przykłady zmniejszenia wchłaniania wody
(średnie wartości po 24 godzinach testu zanurzeniowego):

materiał budowlany:
cegła 93%
piaskowiec 86%
zaprawa 75%

ZUŻYCIE:
200,0 - 500,0 ml/m2 w zależności od nasiąkliwości podłoża

Podczas przetwarzania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, kurzu lub brudu. Nie używać w deszczu lub silnym wietrze lub przy temperaturach poniżej4°C
Szkło, powierzchnie polerowane, drewno i powierzchnie malowane, tworzywa sztuczne i inne wrażliwe powierzchnie należy chronić przed zachlapaniem. Nie dopuścić do przedostania się produktu do gleby, kanalizacji i cieków wodnych.
Niebezpieczeństwo!

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 0,78+/-0,013 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami w przewiewnym magazynie w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu w temperaturze max 35 °C. Minimalna trwałość w tych warunkach wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
beczka 200 l
kanister 10 l

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Produkt zawiera substancje palne. Podczas przetwarzania należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę). Nie wdychać powstającej mgiełki.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® IMP kamień naturalny2023-08-25 12:01:38

Produkty z tej kategorii