Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

13 kwietnia 2023

środki ochrony powierzchni

BPB® IMP SCC

Środek hydrofobizujący na powierzchnie wyprodukowane z betonu samozagęszczalnego

349 010 031

GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- brak tworzenia błon silikonu
- umożliwia wypełnienie mikrozarysowań
- redukcja penetracji przez wodę
- głęboka penetracja podłoża
- odporność na UV
- efekt perlenia wody
- środek na bazie silanów/siloksanów
- zmiana koloru: brak
- wzrost żywotności elementu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton samozagęszczalny (SCC)
- wyroby betonowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt jest emulsją silanowo-siloksanową do hydrofobizacji betonu samozagęszczalnego. Powoduje drastyczne zmniejszenie nasiąkliwości podłoża bez zmiany jego wyglądu, zwiększając tym samym trwałość materiału budowlanego. Produkt stosuje się, gdy pożądany jest silny efekt hydrofobowy na podłożu. Rośliny i krzewy, a także powierzchnie i materiały, które nie mają być traktowane produktem, należy odpowiednio chronić. Nie stosować na asfalt.

SPOSÓB UŻYCIA:
Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane (chłonne, niezatłuszczone, bez zadziorów i innych resztek). Preparat może być także stosowany na wilgotnym podłożu, przy czym maksymalne wnikanie w podłoże osiąga się w przypadku podłoża suchego. Większe powierzchnie mogą być natryskiwane za pomocą pistoletu niskociśnieniowego (nie tworzącego mgiełki). Podłoże powinno być stosunkowo obficie pokryte preparatem. Na podłoża pionowe środek nanosić od dołu do góry, podczas nakładania powinna się pojawiać 15-20 centymetrowy błyszczący ściekający pas. Impregnat SCC Transparent dostarczany jest w formie gotowej do użycia i nie należy go rozcieńczać. Na mniejszych powierzchniach preparat nanosić można za pomocą pędzla lub wałka, przy czym czynność powtarzać tak długo aż powierzchnia pozostanie przez parę minut wilgotna. W celu oceny efektu końcowego należy zawsze stworzyć powierzchnię testową na podłożu reprezentatywnym dla ostatecznej aplikacji.

ZUŻYCIE:
200,0 - 300,0 ml/m2

Podane ilości są wartościami orientacyjnymi, gdyż rzeczywista ilość do naniesienia zależy zarówno od struktury powierzchni, jak i chłonności podłoża.
Podczas przetwarzania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, kurzu lub brudu. Nie używać w deszczu lub silnym wietrze lub przy temperaturach poniżej 4°C i powyżej 30°C.
Stosowane narzędzia należy dokładnie umyć rozpuszczalnikiem natychmiast po użyciu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 0,78+/-0,03 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Chronić przed nagrzaniem oraz otwartym ogniem. Temperatura składowania nie może przekraczać 35 °C ! Magazynować w suchym miejscu! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, max 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
beczka 200 l
kanister 30 l
kanister 5 lub 1 l

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę). Nie wdychać powstającej mgiełki. Produkt zawiera substancje palne. Podczas przetwarzania należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® IMP SCC2023-05-16 11:12:15

Produkty z tej kategorii