Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 kwietnia 2023

środki ochrony powierzchni

BPB® PHOTOFACE® BL kolorowy

Kolorowa lazura do malowania nawierzchni betonowych z działaniem fotokatalitycznym

349 035 0xx

GŁÓWNE CECHY:
- środek na bazie solsilikatów
- odporność na UV
- brak rozpuszczalników
- odporność na warunki atmosferyczne
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- ochrona przed zabrudzeniami
- odporność na światło


WŁAŚCIWOŚCI:
Zaleca się do renowacji i optymalizacji pionowych powierzchni betonowych. Ponadto glazura dzięki efektowi fotokatalitycznemu znacznie ogranicza rozwój grzybów i glonów. Oryginalna struktura powierzchni po glazurowaniu zostaje w dużej mierze zachowana - zachowana jest naturalna i matowa powierzchnia betonu. Powierzchnia mineralna pokryta tym szkliwem nadal „oddycha” i odpycha wodę. Dzięki zastosowaniu produktu na powierzchniach betonowych uzyskuje się dobrą ochronę przed karbonatyzacją i starzeniem się betonu pod wpływem warunków atmosferycznych. Glazura nie nadaje się na powierzchnie poziome, lekko nachylone, zwietrzałe.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem produktu należy uzupełnić wszelkie rysy i inne ubytki betonu. Nawierzchnia betonu musi być czysta i sucha. Środek można nanosić za pomocą wałka malarskiego lub natryskiwać (dysza 0,79 mm). Zwykle wystarczają 2 pokrycia. Temperatura otoczenia i produktu powinna wynosić podczas nanoszenia min 5 °C i max 30 °C . Między nanoszeniem pierwszej i drugiej (kolejnej) warstwy musi być 12 godzin przerwy. Produkt nanosić w stanie nierozcieńczonym ewentualnie zastosować ok 5% rozcieńczacza lazury. Przy bardzo nasiąkliwych podkładach zastosować max 10% rozcieńczacza lazury w pierwszym podejściu, a druga powłoka winna być nanoszona nierozcieńczona. Unikać zbyt szybkiego schnięcia powierzchni w przypadku wysokiej temperatury, silnego nasłonecznienia lub silnego wiatru. Narzędzia umyć zaraz po zakończeniu pracy wodą. W razie konieczności namoczyć narzędzia. Rośliny i powierzchnie, które nie będą malowane należy wcześniej zabezpieczyć, odpryski spłukać natychmiast wodą. W celu oceny efektu końcowego należy zawsze stworzyć powierzchnię testową na podłożu reprezentatywnym dla ostatecznej aplikacji.

Zaleca się do renowacji i optymalizacji pionowych powierzchni betonowych. Ponadto glazura dzięki efektowi fotokatalitycznemu znacznie ogranicza rozwój grzybów i glonów. Oryginalna struktura powierzchni po glazurowaniu zostaje w dużej mierze zachowana - zachowana jest naturalna i matowa powierzchnia betonu. Powierzchnia mineralna pokryta tym szkliwem nadal „oddycha” i odpycha wodę. Dzięki zastosowaniu produktu na powierzchniach betonowych uzyskuje się dobrą ochronę przed karbonatyzacją i starzeniem się betonu pod wpływem warunków atmosferycznych. Glazura nie nadaje się na powierzchnie poziome, lekko nachylone, zwietrzałe.

ZUŻYCIE:
300,0 - 450,0 g/m2

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób. Przechowywać ewentualnie w mniejszym opakowaniu (przelać po częściowym użyciu) aby ograniczyć dostęp powietrza.
Niebezpieczeństwo!

DANE TECHNICZNE:
kolor: na życzenie
gęstość: 1,50-1,70 kg/l
forma: pasta

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Ilość powietrza w opakowaniu musi być minimalna. Napoczęty pojemnik przelewać do mniejszych opakowań. Przemieszać przed użyciem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
hobok 25 kg
hobok 1 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg. Nie wdychać powstającej mgiełki.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® PHOTOFACE® BL kolorowy2023-08-24 16:54:18

Produkty z tej kategorii