Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek do usuwania czerwonych alg

Środek do usuwania czerwonych alg

329 010 044

GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie czerwonych alg

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie (mineralne) porowate

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt stosuje się na porowatych podłożach mineralnych oraz bitumicznych membranach dachowych. Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być suche. Jeśli to możliwe, oczyść dotknięte obszary wodą i miotłą. Zawiera 2,9% czwartorzędowych związków amoniowych (BAC C12-16).
Numer dopuszczenia: BAuA-Reg. -Nr. : N-77023
Po około 3 - 5 dniach zarodniki alg ulegają zniszczeniu. Aplikacja musi być powtarzana co roku.
Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi! Resztki produktu usuwać na składowisku odpadów niebezpiecznych lub w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych! Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych. Trzymać z dala od dzieci. Nosić rękawice chroniące przed chemikaliami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
Uwaga! Ostrożnie używać produktów biobójczych. Zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanosić równomiernie za pomocą pędzla/wałka, gąbki lub natryskiwać.
Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną w celu określenia kompatybilności podłoża oraz określenia zużycia.

Produkt stosuje się na porowatych podłożach mineralnych oraz bitumicznych membranach dachowych. Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być suche. Jeśli to możliwe, oczyść dotknięte obszary wodą i miotłą. Zawiera 2,9% czwartorzędowych związków amoniowych (BAC C12-16).
Numer dopuszczenia: BAuA-Reg. -Nr. : N-77023
Po około 3 - 5 dniach zarodniki alg ulegają zniszczeniu. Aplikacja musi być powtarzana co roku.
Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi! Resztki produktu usuwać na składowisku odpadów niebezpiecznych lub w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych! Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych. Trzymać z dala od dzieci. Nosić rękawice chroniące przed chemikaliami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.
Uwaga! Ostrożnie używać produktów biobójczych. Zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

ZUŻYCIE:
100,00 - 200,00 g/m2

DANE TECHNICZNE:
kolor: niebieski
gęstość: 1,00 +/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 5 lat.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg. Nie mieszać z innymi produktami.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek do usuwania czerwonych alg2023-12-01 10:52:55

Produkty z tej kategorii