Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

28 marca 2023

środki czyszczące

BPB® KRAFT ŻEL V2A

Żel kwasowy o niewielkim wpływie na korozję

339 010 012

GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- nie tworzy związków soli
- zapach: brak
- zmiana wartości pH powierzchni betonu na neutralną
- bez kwasów nieorganicznych

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
- szalunki metalowe
- narzędzia robocze

WŁAŚCIWOŚCI:
Preparat skutecznie rozpuszcza i usuwa pozostałości betonu i zaprawy na podporach szalunkowych i narzędziach; usuwa wykwity wapienne ze wszystkich powierzchni betonowych i kamiennych. W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów kompatybilność należy sprawdzić w niewidocznym miejscu.
Skład:
< 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

SPOSÓB UŻYCIA:
Możliwe jest wielokrotne użycie produktu. Beton przeznaczony do obróbki powinien być wstępnie zwilżony przed użyciem. Na powierzchni betonu nie powinny jednak tworzyć się kałuże (efekt rozcieńczania). Wcieranie nanoszonego żelu zwiększa efekt czyszczenia. Następnie powierzchnię należy spłukać dużą ilością (ciepłej) wody. Odpowiednie jest do tego użycie urządzenia wysokociśnieniowego. Czas ekspozycji (głębokość szorstkości) należy określić w teście wstępnym. Należy wziąć pod uwagę wielokrotne użycie produktu. W każdym przypadku należy zapewnić dobrą wentylację! Jeśli to możliwe, używaj narzędzi z długimi uchwytami.
Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną w celu określenia kompatybilności podłoża do obróbki oraz określenia zużycia.

Preparat skutecznie rozpuszcza i usuwa pozostałości betonu i zaprawy na podporach szalunkowych i narzędziach; usuwa wykwity wapienne ze wszystkich powierzchni betonowych i kamiennych. W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów kompatybilność należy sprawdzić w niewidocznym miejscu.
Skład:
< 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

ZUŻYCIE:
150,0 - 250,0 g/m2

Należy bezwzględnie przeprowadzić próby wstępne, aby wykluczyć niechciane zmiany kolorystyki elementu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: zielono-żółty
gęstość: 1,17+/-0,03 g/ml
forma: żelowa

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 2 lata.

OPAKOWANIA:
hobok 18 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Jest substancją żrącą, którą w przypadku krótkotrwałego kontaktu ze skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg. Produktu nie można rozpylać!

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® KRAFT ŻEL V2A2023-08-29 12:30:06

Produkty z tej kategorii