Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

16 marca 2023

środki czyszczące

BPB® Specjalny środek czyszczący C

Preparat do usuwania zacieków cementowo - wapiennych.
329010031
GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- czyszczenie narzędzi roboczych
- usuwanie wykwitów wapiennych

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
WŁAŚCIWOŚCI:
Preparat skutecznie rozpuszcza i usuwa pozostałości betonu i zaprawy na podporach szalunkowych i narzędziach; usuwa wykwity wapienne ze wszystkich powierzchni betonowych i kamiennych.Składi:2,5 - 10% kwas solny2,5 - 10% kwas fosforowy< 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek natryskuje się (urządzenia natryskowe typu Airless) jednorodnie na całej powierzchni lub rozprowadza za pomocą pędzla lub szczotki na wcześniej obficie zwilżonej powierzchni. Przy natrysku uważać, aby nie powstała mgiełka. Po odpowiednim czasie reakcji (1-3 min.) powierzchnię należy wyszczotkować i przemyć wodą. Środek rozcieńcza się z wodą w stosunku od 1:2 do 1:10. Aby polepszyć efekt oczyszczenia można użyć ciepłej wody (około 40 stopni C). Przy bardzo silnych zabrudzeniach stosować środek nierozcieńczony na dobrze zwilżoną powierzchnię. Środek nie pozostawia żadnych pozostałości, pod warunkiem, że po oczyszczeniu powierzchnia zostanie natychmiast przemyta wodą. Podczas usuwania wykwitów zabezpieczyć powierzchnię poprzez obfite polanie wodą w celu uniknięcia zbyt głębokiej penetracji środka. W przypadku powierzchni lakierowanych sprawdzić, czy środek nie narusza lakieru. W razie późniejszego lakierowania powierzchni środek dokładnie spłukać, powierzchnię zneitralizawać za pomocą tenzydowych środków myjących i pozostawić do wysuszenia (kilka godzin do kilku dni. Sprawdzić, czy lakier nie reaguje z ewentualnymi pozostałościami środka.Czyścić aż do usunięcia plamy. Czynność można powtórzyć wielokrotnie. Nie dopuścić do zaschnięcia produktu na powierzchni betonu. Nie stosować na powierzchniach nieodpornych na działanie kwasów, takich jak nikiel, chrom, wapień, marmur. W przypadku emalii ograniczyć czas ekspozycji. W przypadku stosowania w pobliżu metali po czyszczeniu powierzchnię metalu zabezpieczyć odpowiednim środkiem konserwującym np.. Olejem szalunkowym. Należy wykonać wstępne próby na niewidocznym fragmencie powierzchni, aby wykluczyć powstanie ewentualnych przebarwień.Podczas czyszczenia wewnątrz pomieszczeń zapewnić dobrą wentylację. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Nosić rękawice ochronne. Podczas pracy używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć je dużą ilością wody. Zanieczyszczone ubranie należy natychmiast zmienić.Chronić przed dziećmi oraz żywnością. Koniecznie zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

ZUŻYCIE:
150,0 - 250,0 g/m2

Należy zawsze przeprowadzić wstępna próbę aby uniknąć powstania widocznych przebarwień oraz w celu określenia zużycia
Produkt nie może zaschnąć.
Przestrzegać instrukcji BG RCI: M 004 (BGI 595) Substancje drażniące / substancje żrące
Niebezpieczeństwo!

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,14+/-0,03 g/ml
forma: płynna
klasa ADR: 8 (C3) materiały żrące, UN nr: 3264, grupa opakowań II

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
beczka 220 kg
kanister 20 kg
pojemnik 1 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Jest substancją żrącą, którą w przypadku krótkotrwałego kontaktu ze skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Specjalny środek czyszczący C2023-03-23 08:22:25

Produkty z tej kategorii