Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

18 kwietnia 2023

środki czyszczące

REBAnit S

Środek do usuwania zacieków cementowo - wapiennych

320 001 000

GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie zazieleń
- usuwanie innych zabrudzeń
- czyszczenie narzędzi roboczych

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie nietynkowane
- beton wymywany
- wyroby betonowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Składniki:2,5 - 10% kwas solny2,5 - 10% kwas fosforowy< 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną, aby uniknąć zmian w odcieniu podłoża i określić zużycie.

SPOSÓB UŻYCIA:
Produktu można używać jedynie w rękawicach i okularach ochronnych. Jest on substancją żrącą, która nawet po krótkotrwałym kontakcie ze skórą musi być spłukana dostateczną ilością wody. Metalowe pojemniki i narzędzia nie nadają się do pracy ze środkiem. W celu podniesienia skuteczności działania środka można użyć do czyszczenia szczotki i ciepłej wody (40 °C). Produkt należy rozcieńczyć wodą zależnie od stopnia zabrudzenia od 1:1 do 1:10 , nanieść na powierzchnię, odczekać(1-3 min) i spłukać wodą. Nie używać do elementów chromowanych i niklowanych. Działanie produktu jest natychmiast zauważalne, ponieważ dochodzi do gwałtownego tworzenia się kwasu węglowego, powodującego powstawanie piany. Oddzielone resztki należy natychmiast spłukać czystą wodą. Przy starych względnie szczególnie trwałych zanieczyszczeniach czynność należy powtórzyć. Należy zwrócić uwagę na dobre wietrzenie pomieszczeń roboczych.Należy zapobiec wnikaniu środka czyszczącego w matrycę kamienia poprzez dokładne wstępne zwilżenie wodą. Produkt nie pozostawia śladów, jeśli rozpuszczone substancje lub czyszczone powierzchnie zostaną natychmiast i dokładnie spłukane wodą po oczyszczeniu.

ZUŻYCIE:
100,0 - 250,0 g/m2

Produkt nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na kwasy oraz części niklowych i chromowanych. W przypadku wapienia, np. marmur itp., należy zachować szczególną ostrożność.
W przypadku emalii czyścić krótko i natychmiast spłukać. Zabezpieczyć metal przed korozją bezpośrednio po czyszczeniu (nasmarować np. olejami antyadhezyjno-pielęgnacyjnymi).
Niebezpieczeństwo!

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,14 g/ml+/-0,03g/ml
forma: płynna
klasa ADR: 8 (C3) materiały żrące, UN nr: 3264, grupa opakowań II

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 2 lata.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Jest substancją żrącą, którą w przypadku krótkotrwałego kontaktu ze skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę). Nie wdychać powstającej mgiełki.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /03/20/REBAnit S2023-04-18 13:05:33

Produkty z tej kategorii