Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

18 kwietnia 2023

środki czyszczące

BPB® Spray do usuwania plam olejowych

Środek do usuwania plam olejowych.

329 010 036

GŁÓWNE CECHY:
- środek biodegradowalny
- niskie ciśnienie par
- środek na bazie surowców odnawialnych
- brak związków aromatycznych
- środek przyjazny dla środowiska

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie cementowe
- cegły klinkierowe
- jastrychy
- kamień naturalny
- wyroby betonowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Środek czyszczący opracowany specjalnie do usuwania wszelkiego rodzaju plam olejowych. Ze względu na wysoką zdolność rozpuszczania, do usunięcia plam oleju wystarczy niewielka ilość składnika aktywnego. Środek czyszczący oparty jest na produktach naturalnych, jest wolny od aromatów i biodegradowalny. W wyniku jego stosowania prawie nie ma zanieczyszczenia powietrza, ponieważ prężność pary środka czyszczącego jest bardzo niska. Wysoka temperatura zapłonu zapewnia optymalne bezpieczeństwo użytkowania.

SPOSÓB UŻYCIA:
Pojemnikiem należy przed użyciem wstrząsnąć. Środek nanosić bezpośrednio nierozcieńczony na plamę. Po krótkim czasie spray można usunąć wodą (i/lub szmatką).Pojemnik jest pod ciśnieniem. NIE OTWIERAĆ GWAŁTOWNIE. Trzymać z daleka od źródeł zapłonu. Nie palić. Chronić przed dziećmi. Używać w dobrze przewietrzanych pomieszczeniach. Nie wdychać aerozolu. Nie spalać. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Chronić przed dostaniem się środka do kanalizacji. Produkt łatwopalny. Drażni oczy. Opary mogą powodować senność. Stosować rękawice ochronne i okulary. Opróżniać opakowanie do końca. Odpowiada Europejskim Zaleceniom ws. Detergentów (EG) 648/2004.


Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać po zużyciu. Nie rozpylać na płomień ani żaden żarzący się przedmiot.
Niebezpieczeństwo!

DANE TECHNICZNE:
kolor: białawy
forma: aerozol

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
puszka 500 ml

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Spray do usuwania plam olejowych2023-04-18 12:45:51

Produkty z tej kategorii