Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 marca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek do usuwania zadymień cementowych

Środek do czyszczenia betonu i do usuwania zadymień cementowych
329010040
GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie resztek betonu lub zaprawy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie rdzy
- usuwanie zazieleń

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- jastrychy
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
- wyroby betonowe
- kamień naturalny
- beton wymywany
- beton licowy/elewacyjny
- cegły ceramiczne
- cegły silikatowe
WŁAŚCIWOŚCI:
Środek jest zalecany do fabrycznej obróbki końcowej płukanej kostki betonowej bezpośrednio przed paletyzacją. Zaleca się również stosowanie do jastrychów i podłóg wyłożonych kafelkami. Resztki mleka cementowego, wapna i zaprawy można łatwo i skutecznie usunąć, zwłaszcza ze świeżo położonych płytek podłogowych i ściennych.Skład:2,5 - 10% kwas solny2,5 - 10% kwas fosforowy< 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

SPOSÓB UŻYCIA:
Do czyszczenia powierzchni betonowych produkt rozcieńcza się wodą w zależności od stopnia zabrudzenia i nanosi obficie na dobrze zwilżoną powierzchnię. Po odpowiednim czasie ekspozycji (10 - 30 sekund) zmyć dużą ilością wody. Podczas czyszczenia powstaje silnie pieniący się kwas węglowy. W przypadku uporczywych zabrudzeń powtórzyć proces czyszczenia. Aby zwiększyć efekt czyszczenia, można pracować szczotką i ciepłą wodą (o temp. ok 40°C). Podczas natryskiwania należy uważać, aby nie powstawała mgiełka. Zaleca się tutaj stosowanie odpowiednich systemów natrysku Airless lub nanoszenie za pomocą miotły kwasowej. W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń preparat nanosi się w stanie nierozcieńczonym na wcześniej dobrze zwilżoną powierzchnię. Należy zapobiegać wnikaniu środka czyszczącego w matrycę kamienia poprzez dokładne wstępne zwilżenie wodą. Środek nie pozostawia śladów, jeśli rozpuszczone substancje lub czyszczone powierzchnie zostaną natychmiast po czyszczeniu dokładnie spłukane wodą. Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną w celu określenia kompatybilności podłoża oraz określenia zużycia. Aplikacja związana z optymalnym efektem czyszczenia: można powtarzać tak często, jak to konieczne, aż do całkowitego oczyszczenia. Produkt nie może zaschnąć.

ZUŻYCIE:
150,0 - 250,0 g/m2

Produkt nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na kwasy oraz części niklowych i chromowanych. W przypadku wapienia, np. marmur itp., należy zachować szczególną ostrożność.
W przypadku emalii czyścić krótko i natychmiast spłukać. Zabezpieczyć metal przed korozją bezpośrednio po czyszczeniu (nasmarować np. olejami antyadhezyjno-pielęgnacyjnymi).

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,07 +/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 2 lata.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Jest substancją żrącą, którą w przypadku krótkotrwałego kontaktu ze skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek do usuwania zadymień cementowych2023-03-20 14:05:19

Produkty z tej kategorii