Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

03 kwietnia 2023

środki czyszczące

BPB® Środek Czyszczący Systemowy Intensiv

Bezkwasowy preparat do usuwania uporczywych ciemnych przebarwień i zabrudzeń pochodzenia organicznego
329010050
GŁÓWNE CECHY:
- bez kwasu
- usuwanie ciemnych przebarwień
- usuwanie zabrudzeń organicznych
- do stosowania na zewnątrz
- bez konieczności szorowania

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- kamień naturalny
- powierzchnie z wapienia
WŁAŚCIWOŚCI:
Środek automatycznie usuwa uporczywe ciemne przebarwienia i wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Dzięki bezkwasowej formule na bazie aktywnego chloru można nim czyścić nawet wrażliwe powierzchnie. Po zabiegu zabezpieczone powierzchnie są chronione przed ponownym zabrudzeniem przez kilka miesięcy.Środek czyszczący nadaje się do kamienia naturalnego i lanego. Możliwe jest nawet czyszczenie wrażliwego kamienia wapiennego.

SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat w postaci skoncentrowanej działa na uszczelnioną powierzchnię po ok. 15 minutach od naniesienia, dlatego podczas czyszczenia wyrobów betonowych pokrytych wcześniej uszczelniaczem należy pracować z preparatem rozcieńczonym w stosunku 1:3 - 1:5 z czasem działania nie dłuższym niż 10 minut. Obligatoryjne jest wykonanie wcześniejszych prób! Produkt nanosi się obficie w postaci nierozcieńczonej na suchą powierzchnię za pomocą spryskiwacza ogrodowego. Można użyć szczotki do równomiernego rozprowadzenia.. Po 15-30 minutach powierzchnię należy spłukać czystą wodą. Czynność można powtórzyć. Trzymać z dala od dzieci! Nosić odpowiednie rękawice do stosowania przy chemikaliach. Przy kontakcie ze skórą natychmiast użyć mydła i dużej ilości wody. Proszę przeprowadzić wcześniejsze próby, aby uniknąć zmiany koloru powierzchni i określić zużycie.

ZUŻYCIE:
150,0 - 300,0 g/m2

Aplikacja :do osiągnięcia optymalnego efektu oczyszczenia. Czyszczenie można przeprowadzać często, aż do całkowitego wyczyszczenia. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą kompatybilnością materiałową. W przypadku materiałów wrażliwych zaleca się przeprowadzenie próby na mało widocznym miejscu czyszczonej powierzchni.
Nie mieszać z innymi produktami! Preparat na bazie chloru może tworzyć w połączeniu z kwasowymi środkami czyszczącymi trujący gaz chlorowy!
Przez wpływ ciepła produkt może tracić na sile działania. Składować w chłodnym, ciemnym miejscu.
Składować w dobrze wietrzonym pomieszczeniu!

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny do żółtawego
gęstość: 1,09+/-0,02g/ml
forma: płynna
skład: <5% wybielacza na bazie chloru,<5% niejonowe tensydy,<5% fosfoniany
klasa ADR: 9, UN3082, gr pakowania III

SKŁADOWANIE:
Chronić przed nasłonecznieniem, ciepłem, mrozem i zanieczyszczeniami. Składować w miejscu ciemnym i chłodnym. Zadbać o dobre wietrzenie pomieszczenia. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 2 lata.

OPAKOWANIA:
kanister 20 kg
kanister 5 kg
kanister 1 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg. Produktu nie można rozpylać!

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek Czyszczący Systemowy Intensiv2023-04-03 09:15:56

Produkty z tej kategorii