Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

24 marca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek Czyszczący Systemowy AMF

Zwalczanie glonów, grzybów i pleśni
329010049
GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie zazieleń
- usuwanie grzybów, alg, bakterii, pleśni
- na powierzchnie poziome
- na powierzchnie pionowe

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- płytki ceramiczne glazurowane i nieglazurowane
- płyty Hermetic (karuzelowe)
- płyty Wetcast
- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
WŁAŚCIWOŚCI:
Gotowy do użycia preparat glonobójczy i grzybobójczy do wstępnego przygotowania powierzchni zaatakowanych przez mikroorganizmy. Czas oczekiwania na dalsze prace (nałożenie nowej farby itp.) musi wynosić co najmniej 12 godzin.Skład:2,9% Czwartorzędowe związki amoniowe (BAC C12-16)< 0,1% oktyloizotiazolinonuObszary poddane działaniu preparatu można użytkować. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą kompatybilnością materiałową. W przypadku wrażliwych materiałów sprawdzić kompatybilność w niewidocznym miejscu.

SPOSÓB UŻYCIA:
Dotknięte obszary należy dokładnie oczyszczać przy użyciu szczotki. Następnie obficie pokryć powierzchnię środkiem czyszczącym. Nie wyrzucać resztek produktu razem z odpadami domowymi! Należy je zutylizować na składowisku odpadów niebezpiecznych lub w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych! Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych. Trzymać z dala od dzieci. Nosić rękawice chroniące przed chemikaliami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną w celu określenia kompatybilności podłoża do obróbki oraz określenia zużycia.Uwaga:Ostrożnie używać produktów biobójczych. Zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

ZUŻYCIE:
150,0 - 300,0 g/m2

Numer dopuszczenia : BAuA-Reg.-Nr.: N-68309

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,00 +/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 5 lat.

OPAKOWANIA:
kanister 20 kg
kanister 5 kg
pojemnik 1 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Nie mieszać z innymi produktami. Nie użytkować w pomieszczeniach.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg. Produktu nie można rozpylać!

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek Czyszczący Systemowy AMF2023-04-03 09:17:01

Produkty z tej kategorii