Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek do usuwania porostów

 


329 010 043

GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie porostów

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie mineralne
- kamień naturalny
- powierzchnie tynkowane
- wyroby betonowe
- cegły ceramiczne

WŁAŚCIWOŚCI:
Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi! Resztki produktu usuwać na składowisku odpadów niebezpiecznych lub w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych! Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych. Trzymać z dala od dzieci. Nosić rękawice chroniące przed chemikaliami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.Zawiera: 1,0% czwartorzędowych związków amoniowych (BAC C12-16)Numer dopuszczenia: BAuA-Reg.-Nr.: N-68521

SPOSÓB UŻYCIA:
Czyszczoną powierzchnię należy zawsze wstępnie zwilżyć. Środek natryskiwać lub nakładać obficie na zwilżoną powierzchnię. Po maksymalnym czasie ekspozycji wynoszącym 45 minut martwe porosty usuwa się z powierzchni szczotką lub podobnym narzędziem i spłukuje dużą ilością czystej wody.Proces ten można powtarzać w zależności od stopnia zabrudzenia. W celu oceny efektu końcowego należy zawsze stworzyć powierzchnię testową na podłożu reprezentatywnym dla ostatecznej aplikacji.

ZUŻYCIE:
100,00 - 100,00 ml/m2

Szkło, powierzchnie polerowane, drewno i powierzchnie malowane, tworzywa sztuczne i inne wrażliwe powierzchnie należy chronić przed zachlapaniem. Nie dopuścić do przedostania się produktu do gleby, kanalizacji i cieków wodnych.
Podczas przetwarzania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nie używać w temperaturze poniżej 15°C.
Nie używać i nie przechowywać razem z kwasami. Środki czyszczące mogą wydzielać opary.

DANE TECHNICZNE:
kolor: przejrzysty do lekko żółtego
gęstość: 1,19+/- 0,03 g/ml

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 5 lat.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Podczas czyszczenia w pomieszczeniach należy zapewnić dobrą wentylację. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Podczas pracy należy nosić rękawice.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek do usuwania porostów2023-06-20 11:14:57

 

Produkty z tej kategorii