Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek do usuwania alg Koncentrat

 


329 010 037

GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie zazieleń
- usuwanie alg
- bez kwasu
- brak chlorków

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie wodoodporne

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt jest wydajny. Chroni przed ponownym zazielenieniem.Zawiera:8,7% czwartorzędowych związków amoniowych (BAC C12-16) oraz < 2% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.Numer dopuszczenia: BAuA-Reg.-Nr.: N-86462Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi! Resztki produktu usuwać na składowisku odpadów niebezpiecznych lub w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych! Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gleby lub zbiorników wodnych. Trzymać z dala od dzieci. Nosić rękawice chroniące przed chemikaliami. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

SPOSÓB UŻYCIA:
Zaleca się impregnację czyszczonych powierzchni, aby trwale zapobiec ponownemu zabrudzeniu mchem i algami. Nakładać roztwór wyłącznie na suche powierzchnie. Po aplikacji deszcz nie powinien padać na potraktowaną środkiem powierzchnię przez co najmniej 8 godzin. Substancja czynna musi wiązać się z powierzchnią przez kilka godzin, dlatego nie należy jej spłukiwać wodą. Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną w celu określenia kompatybilności podłoża oraz określenia zużycia. Usuwanie niewielkich nalotów: przy stosunku mieszania 1:10 z wodą, czarne algi i porosty :w silnym stężeniu produktu 1:5. Zielone osady znikną całkowicie już po kilku dniach, natomiast czerwone i czarne algi potrzebują kilku miesięcy. Całkowite oczyszczenie silnie zaatakowanych obszarów z może zająć do nawet 2 lat. Tutaj istotne jest zapewnienie prawidłowego dozowania stężenia produktu.

ZUŻYCIE:
100,0 - 100,00 ml/m2

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 0,99+/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 5 lat.

OPAKOWANIA:
beczka 210 kg
hobok 20 kg
pojemnik 1 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg. Produktu nie można rozpylać! Nie mieszać z innymi produktami.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek do usuwania alg Koncentrat2023-06-15 12:30:02

 

Produkty z tej kategorii