Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek do usuwania wykwitów

 


329 010 035

GŁÓWNE CECHY:
- usuwanie rdzy
- usuwanie wykwitów wapiennych
- usuwanie alg
- usuwanie zazieleń

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- jastrychy
- płytki ścienne i podłogowe
- cegły silikatowe
- cegły ceramiczne
- beton licowy/elewacyjny
- beton wymywany

WŁAŚCIWOŚCI:
Zawiera:2,5 - 10% kwasu solnego2,5 - 10% kwasu fosforowego< 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych

SPOSÓB UŻYCIA:
Do czyszczenia powierzchni betonowych produkt rozcieńcza się wodą w zależności od stopnia zabrudzenia i nanosi obficie na dobrze zwilżoną powierzchnię. Po odpowiednim czasie ekspozycji (10 - 30 sekund) zmyć dużą ilością wody. Podczas czyszczenia powstaje silnie pieniący się kwas węglowy. W przypadku uporczywych zabrudzeń powtórzyć proces czyszczenia. Aby zwiększyć efekt czyszczenia, można pracować szczotką lub podobnym i ciepłą wodą (ok. 40°C). Podczas natryskiwania należy uważać, aby nie powstawała mgła natryskowa. Zaleca się tutaj stosowanie odpowiednich systemów natrysku typu Airless lub nanoszenie za pomocą miotły kwasowej. W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń preparat nanosi się w stanie nierozcieńczonym na wcześniej dobrze zwilżoną powierzchnię. Zapobiegaj wnikaniu środka czyszczącego w matrycę kamienia poprzez dokładne wstępne zwilżenie wodą. Środek czyszczący nie pozostawia śladów, jeśli rozpuszczone substancje lub czyszczone powierzchnie zostaną natychmiast i dokładnie spłukane wodą po czyszczeniu.Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną w celu określenia kompatybilności podłoża oraz określenia zużycia.

ZUŻYCIE:
150,00 - 250,00 g/m2

Produkt nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na kwasy oraz części niklowych i chromowanych. W przypadku wapienia, np. marmur itp., należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku emalii czyścić krótko i natychmiast spłukać.
Zabezpieczyć metal przed korozją bezpośrednio po czyszczeniu (nasmarować np. olejami antyadhezyjno-pielęgnacyjnymi).

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,07+/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 2 lata.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Jest substancją żrącą, którą w przypadku krótkotrwałego kontaktu ze skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę) lub zastosować lokalny odciąg.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek do usuwania wykwitów2023-06-16 11:00:15

 

Produkty z tej kategorii