Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 marca 2023

środki czyszczące

BPB® Środek czyszczący KRAFT ŻEL

Żel do produkcji wymywanej powierzchni betonu

339 010 010

GŁÓWNE CECHY:
- zmiana struktury powierzchni betonowej
- na powierzchnie poziome
- na powierzchnie pionowe
- usuwanie różnic odcienia stwardniałego betonu
- usuwanie pozostałości oleju antyadhezyjnego
- usuwanie wykwitów wapiennych
- ujednolicenie koloru betonu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- beton towarowy

WŁAŚCIWOŚCI:
Żel powierzchniowo czynny, którego kwaśne składniki są odpowiednie do uzyskiwania chropowatych powierzchni na prefabrykowanych elementach betonowych i odsłoniętych powierzchniach betonowych. Może być również stosowany do optycznej kompensacji cieni , usuwa wykwity, pozostałości kamienia i pozostałości oleju antyadhezyjnego. Wyeliminowane zostają kolorowe welony (odcienie) spowodowane różnymi wartościami W/C. Żelowa forma pozwala na bezproblemowe stosowanie na powierzchniach pionowych. Produkt nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na kwasy oraz części niklowych i chromowanych. W przypadku wapienia, np. marmur itp. , należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku emalii czyścić krótko i natychmiast spłukać. Zabezpieczyć metal przed korozją bezpośrednio po czyszczeniu (nasmarować np. olejami antyadhezyjno-pielęgnacyjnymi).

SPOSÓB UŻYCIA:
Możliwe jest wielokrotne zastosowanie środka. Beton powinien zostać wstępnie zmoczony, jednakże bez powstania kałuż na betonie (inaczej dojdzie do rozcieńczenia środka). Środek nanosić za pomocą pędzla lub szczotki, wcierając go podczas pozostawania na betonie. Następnie spłukać dużą ilością (ciepłej) wody, stosując na przykład myjkę ciśnieniową. Działanie preparatu jest widoczne jako piana powstająca w wyniku reakcji z cementem. Podczas stosowania stosować się do zaleceń karty bezpieczeństwa oraz zadbać o właściwą wentylację. Podczas używania preparatu koniecznie zakładać okulary ochronne i kwasoodporne rękawice. Jest to środek drażniący; przy nawet krótkotrwałym kontakcie ze skórą spłukać skórę obficie wodą. Nie używać narzędzi i naczyń metalowych. Czas działania trzeba określić za pomocą wcześniejszych kilkakrotnych prób. Jeśli to możliwe, używać narzędzi z długimi uchwytami. Aplikacja związana z optymalnym efektem czyszczenia: można powtarzać tak często, jak to konieczne, aż do całkowitego oczyszczenia. Produkt nie może zaschnąć.

Żel powierzchniowo czynny, którego kwaśne składniki są odpowiednie do uzyskiwania chropowatych powierzchni na prefabrykowanych elementach betonowych i odsłoniętych powierzchniach betonowych. Może być również stosowany do optycznej kompensacji cieni , usuwa wykwity, pozostałości kamienia i pozostałości oleju antyadhezyjnego. Wyeliminowane zostają kolorowe welony (odcienie) spowodowane różnymi wartościami W/C. Żelowa forma pozwala na bezproblemowe stosowanie na powierzchniach pionowych. Produkt nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na kwasy oraz części niklowych i chromowanych. W przypadku wapienia, np. marmur itp. , należy zachować szczególną ostrożność. W przypadku emalii czyścić krótko i natychmiast spłukać. Zabezpieczyć metal przed korozją bezpośrednio po czyszczeniu (nasmarować np. olejami antyadhezyjno-pielęgnacyjnymi).

ZUŻYCIE:
200,0 - 300,0 g/m2

Należy bezwzględnie przeprowadzić próby wstępne, aby wykluczyć niechciane zmiany kolorystyki elementu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: zielono-żółty
gęstość: 1,15+/-0,03 g/ml
forma: żelowa

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 2 lata.

OPAKOWANIA:
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Jest substancją żrącą, którą w przypadku krótkotrwałego kontaktu ze skórą należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Środek czyszczący KRAFT ŻEL2023-08-29 12:21:16

Produkty z tej kategorii