Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

19 kwietnia 2023

domieszki uszczelniające

REDUphob® T-100 (DM)

Hydrofobizator masy betonowej oraz hydrofobizujący uszczelniacz na bazie silanów EN 934-2:T9

290 018 000

GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- środek na bazie silanów
- głęboka penetracja podłoża
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem
- redukcja nasiąkliwości
- wzrost żywotności elementu
- redukcja penetracji przez wodę
- umożliwia nakładanie farb dyspersyjnych

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- powierzchnie mineralne

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt jest czystym silanem o niskiej lepkości. Dzięki niej wnika głęboko w beton i działa jak środek ochrony powierzchni. Świetnie rozprowadza się w mieszance betonowej.

SPOSÓB UŻYCIA:
Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują. Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. zastosowania podwodne). Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki, aby poprzez działanie hydrofobizujące nie zakłócić procesu hydratacji. Należy przeprowadzić odpowiednie próby, aby określić dokładną wysokość dozowania. Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi: 90-120 sekund. Nanosić 1-2 warstw w myśl zasady " mokre na mokre".

DOZOWANIE ZALECANE:
0,3 - 1,0 % wagowego udziału spoiwa
0,2 - 0,2 kg/m2 przy normalnie nasiakliwym podkładzie

Zużycie zależy od oczekiwanego efektu oraz rodzaju cementu. Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN EN 206-1 i DIN 1045-2.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.
Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym. Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu, aby upewnić się, że materiał nie zostanie zanieczyszczony materiałami alkalicznymi, takimi jak wapno lub cement. Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny do słomkowy
gęstość: 0,87+/-0,03 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Chronić przed nagrzaniem oraz otwartym ogniem. Składować w suchym miejscu! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, max 35 °C) wynosi 18 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Produkt podczas reakcji wydziela niewielkie ilości etanolu; dlatego w należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REDUphob® T-100 (DM)2023-04-18 19:26:04

Produkty z tej kategorii