Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki uszczelniające

REBAphob MH (DM)

Środek uszczelniający i hydrofobizator masy betonowej EN 934-2:T9
290021000
GŁÓWNE CECHY:
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna

SPOSÓB UŻYCIA:
Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują. Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. zastosowania podwodne). Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka. Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,5 - 1,2 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm. Przy jednoczesnym stosowaniu innych dodatków do betonu należy przeprowadzić test na ich wzajemną tolerancję.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z DIN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 1,00+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie powinna przekraczać 35 °C . Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Szczelnie zamykać opakowanie! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBAphob MH (DM)2023-01-18 12:49:27

Produkty z tej kategorii