Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 kwietnia 2023

domieszki uszczelniające

BPB® REDUPHOB® K7 (DM)

Hydrofobowy upłynniacz do betonu EN 934-2:T9

299 010 021

GŁÓWNE CECHY:
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem
- redukcja penetracji przez wodę
- redukcja nasiąkliwości
- niskie dozowanie
- wzrost żywotności elementu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- beton licowy/elewacyjny
- kostka brukowa
- dachówki

WŁAŚCIWOŚCI:
Wodoodporny preparat silikonowy modyfikowany alkilem o niskiej lepkości. Nie zawiera rozpuszczalnika. Produkt bardzo dobrze rozprowadza się w mieszance betonowej. Kiedy beton reaguje, preparat rozwija długotrwałą hydrofobowość. Nie jest wymagana dodatkowa obróbka w podwyższonych temperaturach, aby osiągnąć maksymalne działanie.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki. Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują. Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. . Zastosowania podwodne). Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi. Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka. Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki, aby poprzez działanie hydrofobizujące nie zakłócić procesu hydratacji. Należy przeprowadzić odpowiednie próby, aby określić dokładną wysokość dozowania.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,5 - 2,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób zgodnie z DIN 1045-2 oraz PN EN 206-1.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.
Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym. Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu, aby upewnić się, że materiał nie zostanie zanieczyszczony materiałami alkalicznymi, takimi jak wapno lub cement. Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 0,99+/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie powinna przekraczać 35 °C . Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Szczelnie zamykać opakowanie! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® REDUPHOB® K7 (DM)2023-04-20 13:35:18

Produkty z tej kategorii