Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki uszczelniające

BPB® HYDROSTOP VS (DM)

Plastyfikator o działaniu hydrofobizującym EN 934-2:T9
299010014
GŁÓWNE CECHY:
- działanie plastyfikujące
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja ilości mchów i porostów
- wzrost odporności na mróz
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia dyfuzję pary wodnej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- kostka brukowa
- dachówki
- płyty Wetcast
- rury i studnie
- suchy mur
- beton licowy/elewacyjny

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki.W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. zastosowania podwodne).Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,5 - 2,0 % wagowego udziału spoiwa

Zużycie zależy od oczekiwanego efektu oraz rodzaju cementu.Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób zgodnie z PN EN 206-1 oraz DIN 1045-2. Przy jednoczesnym użyciu kilku domieszek, konieczne jest sprawdzenie ich wzajemnej tolerancji.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 0,99+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie powinna przekraczać 35 °C . Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Szczelnie zamykać opakowanie! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® HYDROSTOP VS (DM)2023-01-18 13:14:37

Produkty z tej kategorii