Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 kwietnia 2023

domieszki uszczelniające

REDUPHOB® P 25 (DM)

Środek hydrofobizujący i uszczelniający do masy betonowej na bazie silanów EN 934-2: T9

290 031 000

GŁÓWNE CECHY:
- redukcja nasiąkliwości
- niskie dozowanie
- tworzy trwałe wiązanie z betonem
- wzrost żywotności elementu
- redukcja penetracji przez wodę
- środek na bazie silanów

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany

WŁAŚCIWOŚCI:
Wodoodporny, bezrozpuszczalnikowy płyn silikonowy modyfikowany alkilem o niskiej lepkości. Domieszka bardzo dobrze rozprowadza się w mieszance betonowej. Kiedy beton reaguje, dodatek rozwija długotrwałą hydrofobowość. Aby osiągnąć maksymalną moc, nie jest wymagana dodatkowa obróbka w podwyższonych temperaturach. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu, aby upewnić się, że materiał nie zostanie zanieczyszczony materiałami alkalicznymi, takimi jak wapno lub cement. Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki. Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują. Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. zastosowania podwodne). Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki, aby poprzez działanie hydrofobizujące nie zakłócić procesu hydratacji. Należy przeprowadzić odpowiednie próby, aby określić dokładną wysokość dozowania. Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi. Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka.


Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób zgodnie z DIN 1045-2 oraz PN EN 206-1.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.
Produkt jest gotowy do użycia.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 0,98 +/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie powinna przekraczać 35 °C . Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Szczelnie zamykać opakowanie! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Produkt podczas reakcji wydziela niewielkie ilości etanolu; dlatego w tym czasie należy zachować odpowiednie środki ostrożności. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REDUPHOB® P 25 (DM)2023-04-20 10:12:26

Produkty z tej kategorii