Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

domieszki uszczelniające

BPB® TEOS Intensiv

Hydrofobizator masy betonowej

299 010 029

GŁÓWNE CECHY:
- zmiana koloru: intensyfikacja
- skuteczne działanie hydrofobowe i oleofobowe
- środek na bazie silanów

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Środek na bazie silanów: 98% składnika aktywnego.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki. Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. zastosowania podwodne). Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują. Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi. Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka. Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki, aby poprzez działanie hydrofobizujące nie zakłócić procesu hydratacji. Należy przeprowadzić odpowiednie próby, aby określić dokładną wysokość dozowania.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,1 - 2,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób zgodnie z DIN 1045-2 oraz PN EN 206-1.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.
Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym. Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu, aby upewnić się, że materiał nie zostanie zanieczyszczony materiałami alkalicznymi, takimi jak wapno lub cement. Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny do jasnożółtego
gęstość: 0,96+/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Chronić przed nagrzaniem oraz otwartym ogniem. Temperatura składowania nie może przekraczać 35 °C ! Magazynować w suchym miejscu! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, max 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 980 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Produkt podczas reakcji wydziela niewielkie ilości etanolu; dlatego w należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® TEOS Intensiv2023-06-27 11:33:09

Produkty z tej kategorii