Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki uszczelniające

BPB® Betophob (DM)

Domieszka ograniczająca powstawanie wykwitów o działaniu hydrofobizującym EN 934-2:T9

299 010 018

GŁÓWNE CECHY:
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost odporności na mróz i sole
- umożliwia oddychanie betonu
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- redukcja ilości mchów i porostów

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton wibroprasowany: warstwa górna


SPOSÓB UŻYCIA:
Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki, aby poprzez działanie hydrofobizujące nie zakłócić procesu hydratacji. Należy przeprowadzić odpowiednie próby, aby określić dokładną wysokość dozowania.
Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,3 - 1,8 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób zgodnie z PN EN 206-1 oraz DIN 1045-2. Przy jednoczesnym użyciu kilku domieszek, konieczne jest sprawdzenie ich wzajemnej tolerancji.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Nie używać podczas bezpośrednie nasłonecznienia.
Po użyciu natychmiast zamknąć pojemnik, aby unikać zanieczyszczeń (wapno, cement).

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 0,99+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Temperatura składowania nie powinna przekraczać 35 °C . Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® Betophob (DM)2023-05-16 10:52:39

Produkty z tej kategorii