Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

18 kwietnia 2023

domieszki uszczelniające

REBAphob WA (DM)

Hydrofobizujący środek uszczelniający do produktów betonowych EN 934-2:T9

290 007 000

GŁÓWNE CECHY:
- redukcja ilości porów kapilarnych
- wzrost odporności na mróz

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna


SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową. Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują. Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np.. Zastosowania podwodne). Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi. Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,5 - 1,0 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm. Przy jednoczesnym stosowaniu innych dodatków do betonu należy przeprowadzić test na ich wzajemną tolerancję.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 0,99+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie powinna przekraczać 35 °C . Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Szczelnie zamykać opakowanie! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBAphob WA (DM)2023-04-18 17:05:05

Produkty z tej kategorii