Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

domieszki uszczelniające

REDUPHOB® K 4 (DM)

Hydrofobizator masy betonowej na bazie silanów EN 934-2:T9

290 006 010

GŁÓWNE CECHY:
- redukcja nasiąkliwości
- niskie dozowanie
- wzrost żywotności elementu
- redukcja penetracji przez wodę
- tworzy chemiczne wiązanie z podłożem

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany

WŁAŚCIWOŚCI:
Wodoodporny, bezrozpuszczalnikowy płyn silikonowy modyfikowany alkilem o niskiej lepkości. Środek bardzo dobrze rozprowadza się w mieszance betonowej. Kiedy beton reaguje, produkt rozwija długotrwałą hydrofobowość. Nie jest konieczna dodatkowa obróbka w podwyższonych temperaturach.Redukcja nasiąkliwości do 90%.Niskie dozowanie: zazwyczaj już < 1% w odniesieniu do wagi.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki. Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują. Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. zastosowania podwodne). Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi. Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka. Środek należy dozować jako ostatni składnik do gotowej mieszanki, aby poprzez działanie hydrofobizujące nie zakłócić procesu hydratacji. Należy przeprowadzić odpowiednie próby, aby określić dokładną wysokość dozowania.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,6 - 3,0 % wagowego udziału spoiwa

Zużycie zależy od oczekiwanego efektu oraz rodzaju cementu.Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN-EN 206-1 i DIN 1045-2.
Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym. Zamknąć pojemnik natychmiast po użyciu, aby upewnić się, że materiał nie zostanie zanieczyszczony materiałami alkalicznymi, takimi jak wapno lub cement. Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do użycia.

DANE TECHNICZNE:
kolor: biały
gęstość: 0,98+/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Składować w suchym miejscu! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, max 35 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 l
beczka 220 l
hobok 20 l

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Produkt podczas reakcji wydziela niewielkie ilości etanolu; dlatego w należy zachować odpowiednie środki ostrożności.

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REDUPHOB® K 4 (DM)2023-06-27 14:12:03

Produkty z tej kategorii