Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki upłynniające

Superflow Active

Domieszka upłynniająca z jednoczesnym działaniem przyspieszającym wiązanie cementu

250 008 000

GŁÓWNE CECHY:
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- wzrost wytrzymałości betonu
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Zmniejszenie wczesnej wytrzymałości wskutek zmniejszenia udziału klinkieru lub cementu jest kompensowane i w ten sposób zostaje zachowana wytrzymałość na rozformowanie.Redukcja 50 - 70 kg/m³ klinkieru powoduje redukcję 40 kg - 55 kg C0₂ na m³ betonu.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową. Mieszanka betonowa musi zawierać odpowiednią ilość cementu, drobnego piasku oraz frakcji pylastej. Czas mieszania należy ustalać indywidualnie dążąc do uzyskania jednorodnej mieszanki. Redukcja ilości wody w mieszance nie jest wymagana.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,3 - 3,0 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,09+/-0,02 g/ml
forma: płynna
oddziaływanie korozyjne: Zawiera następujące składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.2: azotany

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, silnym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /11/22/Superflow Active2023-04-18 18:06:24

Produkty z tej kategorii