Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

27 czerwca 2023

domieszki upłynniające

BPB® REDUCEM® S (BV)

upłynniacz betonu EN 934-2:T2

239 010 010

GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia redukcję w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2

WŁAŚCIWOŚCI:
Stosowanie produktu umożliwia osiągnięcie znacznie bardziej jednorodnej i zamkniętej powierzchni betonu. Zalecany do produkcji płyt betonowych odlewanych ( płyty o niewielkiej wysokości 1 - 3 cm) oraz do produkcji wyrobów betonowych w celu redukcji ilości cementu i wzrostu wytrzymałości.

SPOSÓB UŻYCIA:
Produkt dozowany jest bezpośrednio na kruszywo. Jeśli to możliwe, nie zmniejszać ilości wody. Produkt przy niskim zadozowaniu działa jak plastyfikator, natomiast przy wyższym jako środek upłynniający . Środek dodaje się do mieszanki w mieszalniku o mieszaniu wymuszonym w zakładach prefabrykacji oraz do betoniarki na placu budowy- efekt upłynnienia trwa tylko przez ograniczony czas.

Stosowanie produktu umożliwia osiągnięcie znacznie bardziej jednorodnej i zamkniętej powierzchni betonu. Zalecany do produkcji płyt betonowych odlewanych ( płyty o niewielkiej wysokości 1 - 3 cm) oraz do produkcji wyrobów betonowych w celu redukcji ilości cementu i wzrostu wytrzymałości.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,2 - 2,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób zgodnie z DIN 1045-2 oraz PN EN 206-1.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.

DANE TECHNICZNE:
kolor: brązowy
gęstość: 1,03+/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przy temperaturze powyżej 30 °C i składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /09/21/BPB® REDUCEM® S (BV)2023-08-25 10:43:46

Produkty z tej kategorii