Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

19 kwietnia 2023

domieszki upłynniające

REBAflow 308 (FM)

Superplastyfikator EN 934-2:T3. 1/3. 2

250 012 010

GŁÓWNE CECHY:
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton łatwozagęszczalny (HFC)
- beton samozagęszczalny (SCC)

WŁAŚCIWOŚCI:
Zalecamy dodatkowe stosowanie środka: REBA Środek ograniczający spienianie (REBA Betonentschaeumer)

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową. Mieszanka betonowa musi zawierać odpowiednią ilość cementu, drobnego piasku oraz frakcji pylastej. Czas mieszania należy ustalać indywidualnie dążąc do uzyskania jednorodnej mieszanki. Redukcja ilości wody w mieszance nie jest wymagana.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,2 - 1,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN EN 206-1 i DIN 1045-2.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: mleczny
gęstość: 1,04+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach odpornych na olej (EN 374) lub w rękawicach PVC/nitrylowe (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBAflow 308 (FM)2023-04-18 19:15:48

Produkty z tej kategorii