Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki upłynniające

REBAment 32 (FM)

Superplastyfikator EN 934-2:T3.1/3.2
250004010
GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- beton prefabrykowany
- beton towarowy
WŁAŚCIWOŚCI:
Domieszka do betonu na bazie sulfonianu melaminy, dlatego nie jest zalecana do stosowania w betonie na terenach gruntowo-wodnych.

SPOSÓB UŻYCIA:
W zakładzie prefabrykacji produkt musi być zadozowany po dodaniu wszystkich komponentów. Czas mieszania nie powinien przekraczać 45-60 sekund, jest on jednak zależny od energii, z jaka odbywa się mieszanie. Ponieważ czas działania środka, zwłaszcza przy zastosowaniu cementów wysokiej klasy w otoczeniu wysokich temperatur, jest ograniczony, dodaje się go na budowach do mieszalnika (gruszki) samochodu zwracając uwagę na zalecane dozowanie, czas mieszania: 1 minuta na m³, nie mniej jednak niż 5 minut.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,8 - 1,5 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm. Należy zapewnić odpowiednie rozprowadzenie środka: czas mieszania 1 minuta na 1 qqm, co najmniej 5 minut.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z DIN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: brąz
gęstość: 1,17+/-0,03 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBAment 32 (FM)2023-01-12 14:03:18

Produkty z tej kategorii