Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

18 kwietnia 2023

domieszki upłynniające

REDUCEM® ACTIVE (BV)

Plastyfikator z jednoczesnym działaniem przyspieszającym EN 934-2:T2

230 019 010

GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości betonu
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu
- wyrównanie opoźnienia wiązania podczas spadków temperatury
- utrzymanie ilości cementu podczas spadków temperatury

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- domieszka dla klas konsystencji F3
- beton towarowy
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton prefabrykowany


SPOSÓB UŻYCIA:
Stosowanie środka w okresie niskich temperatur nie zwalnia z konieczności stosowania dalszych środków zapobiegających zamarznięciu betonu, na przykład podgrzewanie wody zarobowej lub kruszyw. Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,5 - 2,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z DIN EN 1338, 1339 oraz 1340.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.

DANE TECHNICZNE:
kolor: żółty do brązowego
gęstość: 1,35+/-0,03 g/ml
forma: płynna
oddziaływanie korozyjne: Zawiera następujące składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.2: azotany

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przed użyciem krótko zamieszać lub przepompować. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20o C) wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1052 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REDUCEM® ACTIVE (BV)2023-04-18 17:13:34

Produkty z tej kategorii