Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki upłynniające

BPB® REDUCEM® SUPERFLOW (FM)

Silny specjalistyczny superplastyfikator EN 934-2:T3. 1/3.2
259010010
GŁÓWNE CECHY:
- działanie upłynniające: silne
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- wzrost zagęszczenia betonu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton prefabrykowany
- domieszka dla klas konsystencji F3
- domieszka dla klas konsystencji F4
- domieszka dla klas konsystencji F5
- domieszka dla klas konsystencji F6
- beton łatwozagęszczalny (HFC)
- beton samozagęszczalny (SCC)
WŁAŚCIWOŚCI:
W porównaniu z konwencjonalnymi superplastyfikatorami dodatek powoduje znacznie lepsze rozłożenie cząstek cementu. Beton ma gęstszą strukturę i nie ma tendencji do segregacji, zacieków i kruszenia. Dzięki optymalnie dobranemu składowi produktu uzyskuje się powierzchnie betonowe o jednolitym kolorze, pozbawione smug i porów. Mimo odpowiednio długiego czasu obróbki (w zależności od ilości dodawanego cementu, rodzaju cementu i temperatury mieszanki betonowej ok. 60 minut) stosowanie środka prowadzi do szybkiego wiązania betonu. Umożliwia uzyskanie szybszego czasu obróbki oraz wyższej wczesnej i końcowej wytrzymałości.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki.W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.Mieszanka betonowa musi zawierać odpowiednią ilość cementu, drobnego piasku oraz frakcji pylastej.Czas mieszania należy ustalać indywidualnie dążąc do uzyskania jednorodnej mieszanki.Redukcja ilości wody w mieszance nie jest wymagana.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,4 - 1,5 % wagowego udziału spoiwa

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób zgodnie z DIN 1045-2 oraz DIN EN 206-1.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,05 +/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, silnym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1025 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® REDUCEM® SUPERFLOW (FM)2023-01-24 18:34:27

Produkty z tej kategorii