Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

20 kwietnia 2023

domieszki upłynniające

BPB® PLASTIMIX BV

Plastyfikator

239 010 011

GŁÓWNE CECHY:
- zmiana koloru: intensyfikacja
- wzrost wytrzymałości końcowej
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia betonu
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby jednowarstwowe
- beton wibroprasowany: warstwa górna

WŁAŚCIWOŚCI:
Ze względu na działanie zwiększające wytrzymałość na ściskanie produkt stosowany jest przede wszystkim do warstwy dolnej w produkcji wyrobów wibroprasowanych , konsystencja wilgotna.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,2 - 0,5 % wagowego udziału spoiwa

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób zgodnie z DIN 1045-2 oraz PN EN 206-1.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.

DANE TECHNICZNE:
kolor: miodowy, żółty
gęstość: 1,01+/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1050 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/BPB® PLASTIMIX BV2023-04-20 13:22:50

Produkty z tej kategorii