Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 lipca 2023

domieszki plastyfikujące

REDUphob® 111

Domieszka hydrofobizująca

230 090 000

GŁÓWNE CECHY:
- redukcja ilości wykwitów
- umożliwia dyfuzję pary wodnej
- umożliwia oddychanie betonu
- redukcja nasiąkliwości

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton wibroprasowany: warstwa górna


SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową. Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi. Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka. Mieszanka betonowa musi zawierać odpowiednią ilość cementu, drobnego piasku oraz frakcji pylastej.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,3 - 1,5 % wagowego udziału spoiwa

Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN-EN 206-1 i DIN 1045-2.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.

DANE TECHNICZNE:
kolor: beżowy
gęstość: 0,99+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Temperatura składowania nie może przekroczyć 35 °C! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /11/22/REDUphob® 1112023-06-30 11:19:02

Produkty z tej kategorii