Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

10 maja 2023

domieszki plastyfikujące

ECOment 200 (BV)

Domieszka plastyfikująca na bazie surowców odnawialnych EN 934-2: T 72

230 050 000

GŁÓWNE CECHY:
- środek na bazie surowców odnawialnych
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2


SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki.
W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.
Należy unikać nadmiernie wydłużonego czasu mieszania, ponieważ wpływa on na właściwości środka.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,20 - 1,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób zgodnie z DIN 1045-2 oraz PN EN 206-1.

DANE TECHNICZNE:
kolor: żółty
gęstość: 1,01 +/- 0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, silnym nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/ECOment 200 (BV)2023-05-10 12:30:58

Produkty z tej kategorii