Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

26 lutego 2023

domieszki plastyfikujące

REBAcem S (BV)

Wysokiej jakości plastyfikator EN 934-2:T2
230021010
GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia redukcję w/c
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost wytrzymałości końcowej
- wzrost jednorodności mieszanki betonowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt szczególnie nadaje się do produkcji płyt betonowych w procesie odlewania (przy niskich wysokościach płyt 1 - 3 cm) oraz w produkcji wyrobów betonowych do redukcji cementu lub zwiększenia wytrzymałości.

SPOSÓB UŻYCIA:
Produkt dozowany jest bezpośrednio na kruszywo. Jeśli to możliwe, nie zmniejszać ilości wody. Środek dodaje się do mieszanki w mieszalniku wymuszonym w zakładach prefabrykacji oraz do betoniarki na placu budowy- efekt upłynnienia trwa tylko przez ograniczony czas.Produkt przy niskim zadozowaniu działa jak BV, natomiast przy wyższym jak FM .

DOZOWANIE ZALECANE:
0,2 - 2,0 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z DIN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: brązowy
gęstość: 1,03+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Przy temperaturze powyżej 30 °C i składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach odpornych na olej (EN 374) lub w rękawicach PVC/nitrylowe (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBAcem S (BV)2023-04-05 01:09:34

Produkty z tej kategorii