Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki plastyfikujące

REDUCEM® XXL (BV)

Wysokiej jakości plastyfikator EN 934-2:T2
230020010
GŁÓWNE CECHY:
- redukcja ilości cementu
- wzrost wytrzymałości końcowej
- redukcja ilości wykwitów
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- domieszka dla klas konsystencji F1
- domieszka dla klas konsystencji F2
- betony barwione
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna

SPOSÓB UŻYCIA:
Należy zapewnić odpowiednią ilość frakcji pylistej. Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,3 - 1,5 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z DIN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: brązowy
gęstość: 1,05+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Temperatura składowania nie może przekroczyć 35 °C! Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REDUCEM® XXL (BV)2023-01-19 13:51:51

Produkty z tej kategorii