Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki plastyfikujące

REDUCEM® (BV) 20

Domieszka plastyfikująca EN 934-2:T2
230018000
GŁÓWNE CECHY:
- redukcja ilości cementu
- redukcja ilości wykwitów
- wzrost wytrzymałości końcowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- betony barwione

SPOSÓB UŻYCIA:
Mieszanka betonowa musi posiadać wystarczającą ilość cementu, piasku i frakcji pylastych. Czas mieszania ustala się indywidualnie w zależności od mieszanki, w celu osiągnięcia homogenicznej masy betonowej. Redukcja wody zarobowej nie jest konieczna. Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową. Czas mieszania należy ustalać indywidualnie dążąc do uzyskania jednorodnej mieszanki. Redukcja wody nie jest konieczna.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,2 - 1,2 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,01+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Przed użyciem krótko zamieszać lub przepompować. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20o C) wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REDUCEM® (BV) 202023-01-19 13:19:21

Produkty z tej kategorii