Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki plastyfikujące

REBAment WR (BV)

Plastyfikator o zdolności zatrzymywania wody w mieszance EN 934-2: T2
230002010
GŁÓWNE CECHY:
- wzrost ilości wody w mieszance betonowej
- działanie plastyfikujące
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- wzrost zagęszczenia wstępnego betonu

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
WŁAŚCIWOŚCI:
W niskich temperaturach naturalne procesy mogą powodować zmętnienie. Z reguły jednak zmętnienie znika po lekkim podgrzaniu i mieszaniu bez utraty jakości.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.

ZUŻYCIE:
0,2 - 0,5 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,00+/-0,02 g/ml
forma: płynna
zawartość powietrza w mieszance betonowej (powietrze wprowadzone): Mieszanka badana ≤ 2 % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej
zmniejszenie ilości wody zarobowej: W mieszance badanej ≥ 5 % w porównaniu z mieszanką kontrolną
zawartość chlorków: < 0,10 M.-%
zawartość alkaliów: 0,5 M%
oddziaływanie korozyjne: Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.1
wytrzymałość na ściskanie: Po 7 dniach i po 28 dniach: beton badany ≥ 110 % betonu kontrolnego

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem i zanieczyszczeniami. Przed użyciem krótko zamieszać lub przepompować. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20°C wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBAment WR (BV)2023-01-16 10:23:09

Produkty z tej kategorii