Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

27 lutego 2023

domieszki przyspieszające

REBA Koncentrat przyspieszacza

Przyspieszacz wiązania EN 934-2:T6
210002010
Właściwości:
Certyfikaty:Ogólna aprobata nadzoru budowlanego Z-3.25-2120, dopuszczona do betonu zgodnie z EN 206-1 w połączeniu z DIN 1045-2 oraz betonu natryskowego zgodnie z DIN EN 14487-1 w połączeniu z DIN 18551. Nie stosować do betonu sprężonego. Ze względu na zawartość alkaliów (≤ 0,50% masowych) domieszka do betonu jest nieszkodliwa w rozumieniu „Wytycznych dotyczących alkaliów”, rozdział 7.1.3(1) przy maksymalnej dawce 2,20% masowych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosowanie środka nie zwalnia przed podejmowaniem dalszych kroków w celu ochrony betonu przed zamarzaniem, na przykład podgrzanie kruszyw i tym podobne.Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki. W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.Nie stosować do betonu sprężonego

Dozowanie zalecane:
0,25 - 0,25 % wagowego udziału spoiwa przy tem +5°C do 0°C
0,75 - 0,75 % wagowego udziału spoiwa przy tem -5°C do 0°C
1,0 - 1,0 % wagowego udziału spoiwa przy tem -15°C do -10°C

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Dozowanie maksymalne 2,2 % zgodnie z DIN 1045 oraz PN-EN 14487-1 w połączeniu z DIN 18551. Dozowanie maksymalne 4,0% zgodnie z EN 206-1
Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z DIN EN 206-1 i DIN 1045-2.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,42+/-0,03 g/ml
forma: płynna
zawartość powietrza w mieszance betonowej (powietrze wprowadzone): Mieszanka badana ≤ 2 % objętości powyżej zawartości w mieszance kontrolnej
zawartość alkaliów: ≤ 0,5 M.-%
oddziaływanie korozyjne: Zawiera następujące składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.2: azotany

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/REBA Koncentrat przyspieszacza

Produkty z tej kategorii