Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

23 marca 2023

domieszki przyspieszające

REDUPHOB® ACTIVE

Hydrofobizująca domieszka uszczelniająca z efektem przyspieszenia wiązania

210 003 000

GŁÓWNE CECHY:
- umożliwia silną i trwałą hydrofobizację betonu
- wzrost zagęszczenia betonu
- redukcja ilości porów kapilarnych
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe

WŁAŚCIWOŚCI:
Dodatek nie zwalnia z czynności związanych z betonowaniem w chłodne i mroźne dni (np. podgrzewanie kruszywa i wody zarobowej). Zmniejszenie wczesnej wytrzymałości na skutek zmniejszenia zawartości klinkieru lub cementu jest kompensowane i w ten sposób zostaje zachowana zdolność do odpowiednio wczesnego odszalowania .
Redukcja 50 kg/m³ do 70 kg/m³ klinkieru powoduje redukcję 40 kg C0₂ do 55 kg C0₂ na m³ betonu.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki.
W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową.
Nie stosować do produkcji elementów przeznaczonych do zastosowań podlegających stałemu ciśnieniu hydrostatycznemu (np. zastosowania podwodne).
Pełny efekt hydrofobowy nastąpi, gdy produkty całkowicie przereagują.
Czas mieszania uzależniony jest od mieszalnika i musi być odpowiednio długi.

DOZOWANIE ZALECANE:
1,5 - 3,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z DIN EN 1338, 1339 oraz 1340.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.

DANE TECHNICZNE:
kolor: mleczny
gęstość: 1,28 +/- 0,03 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przy składowaniu ponad 2 miesiące przemieszać przed użyciem. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 6 miesięcy.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji. Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /11/22/REDUPHOB® ACTIVE2023-05-16 11:25:26

Produkty z tej kategorii