Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

27 lutego 2023

domieszki przyspieszające

COLORfresh (BE)

Domieszka przyspieszająca wiązanie o właściwościach ograniczających wykwity EN 934-2:T6

210 004 010

GŁÓWNE CECHY:
- redukcja ilości wykwitów
- redukcja czasu wiązania mieszanki betonowej
- wzrost wytrzymałości początkowej
- wzrost odporności na mróz
- wzrost odporności na sole

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- beton wibroprasowany: warstwa górna
- beton wibroprasowany: warstwa dolna
- beton prefabrykowany
- beton towarowy

WŁAŚCIWOŚCI:
Zmniejszenie wczesnej wytrzymałości na skutek zmniejszenia zawartości klinkieru lub cementu jest kompensowane i w ten sposób zostaje zachowana wytrzymałość na zdzieranie.Redukcja 50 kg/m³ do 70 kg/m³ klinkieru powoduje redukcję 40 kg C0₂ do 55 kg C0₂ na m³ betonu

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek dodaje się bezpośrednio na kruszywa lub w przypadku kruszyw mocno nasiąkliwych do gotowej mieszanki.W przypadku kruszyw bardzo nasiąkliwych lub przesuszonych środek podaje się wraz z wodą zarobową. W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności. Certyfikaty: Ogólna aprobata nadzoru budowlanego Z-3.25-2128, dopuszczona do betonu zgodnie z EN 206-1 w połączeniu z DIN 1045-2 oraz betonu natryskowego zgodnie z DIN EN 14487-1 w połączeniu z DIN 18551. Nie może być stosowany do betonu sprężonego. Ze względu na zawartość alkaliów (≤ 0,50% masowych) domieszka do betonu jest nieszkodliwa w rozumieniu „Wytycznych dotyczących alkaliów”, rozdział 7.1.3(1) przy maksymalnej dawce 2,20% masowych.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,75 - 2,2 % wagowego udziału spoiwa

Przez użyciem zalecamy przeprowadzenie prób, w zależności od oczekiwań bądź norm.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.
Dozowanie zgodnie z DIN 1045 oraz PN-EN 14487-1 w połączeniu z DIN 18551.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 1,42+/-0,03 g/ml
forma: płynna
oddziaływanie korozyjne: Zawiera następujące składniki z EN 934-1:2008, Załącznik A.2: azotany

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Przed użyciem krótko zamieszać lub przepompować. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20o C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 kg
beczka 210 kg
hobok 20 kg

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /08/22/COLORfresh (BE)2023-01-05 11:53:54

Produkty z tej kategorii