Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij email
Wyślij email
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

26 lutego 2023

dodatki specjalne

REBA SR

środek ograniczający skurcz dla elementów na bazie cementu
209020009
GŁÓWNE CECHY:
- redukcja skurczu betonu
- redukcja rys skurczowych
- brak dodatków rozpierających
- umożliwia łatwiejszą obróbkę mieszanki betonowej
- odpowietrzenie mieszanki betonowej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE:
- wyroby betonowe
- beton prefabrykowany
- jastrychy
WŁAŚCIWOŚCI:
Środek działa silnie przeciwpieniąco i nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami napowietrzającymi. Produkt przeciwdziała skurczowi podczas suszenia i niezawodnie zapobiegarozdarciom i odkształceniom. W produkcji jastrychów może być stosowany w celu zwiększenia rozstawu spoin. W efekcie otrzymamy wielkopowierzchniowe,bardziej trwałe i bezobsługowe podłogi. Tak więc np.. Przy dozowaniu 7,5 l/m³skurcz przy suszeniu będzie zredukowany po 28 dniach do 80%, po roku (i dłużej) do 50% .

SPOSÓB UŻYCIA:
Zużycie zależy od zamierzonego efektu, rodzaj cementu oraz rodzaju betonu. Dodawać wraz z wodą zarobową lub do gotowej mieszanki.

DOZOWANIE ZALECANE:
0,5 - 3,0 % wagowego udziału spoiwa

Przed użyciem wymagane jest przeprowadzenie badań zgodnie z PN EN 206-1 i DIN 1045-2.
W przypadku jednoczesnego stosowania różnych dodatków do betonu niezbędny jest test kompatybilności.
Zużycie zależy od rodzaju cementu, oczekiwanego efektu oraz rodzaju betonu.

DANE TECHNICZNE:
kolor: bezbarwny
gęstość: 0,94+/-0,02 g/ml
forma: płynna

SKŁADOWANIE:
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Temperatura składowania nie może przekroczyć 30 st C. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

OPAKOWANIA:
kontener 1000 l
beczka 210 l
hobok 20 l

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Zobacz Karta Charakterystyki Substancji.Produktu używać jedynie w odpowiednich rękawicach (EN 374) oraz w okularach ochronnych (EN 166)
Przy stosowaniu zadbać o odpowiednią wymianę powietrza (5-15 razy na godzinę)

KONSULTACJE:

Za pośrednictwem naszego działu techniczno- wdrożeniowego.
Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone. /09/21/REBA SR2023-04-05 01:01:29

Produkty z tej kategorii